Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har lägenhetsnummer. Här finns två olika nummersystem. Det ena är tresiffrigt, det andra fyrsiffrigt. Det tresiffriga lägenhetsnumret är unikt för din lägenhet i föreningen medan det fyrsiffriga numret är myndigheters lägenhetsnummer.

När ska du använda vilket nummer?

Det tresiffriga lägenhetsnumret,som sitter på utsidan av din ytterdörr, använder du internt inom bostadsrättsföreningen när du bokar lokal samt vid dina kontakter med HSB, fastighetsskötaren och styrelsen.

Det fyrsiffriga lägenhetsnumret saknar mening om det inte används tillsammans med en adress. Detta nummer ska alltid användas vid kontakt med myndigheter. Numret finns i ett lägenhetsregister och även i folkbokföringsregistret.

Båda lägenhetsnumren hittar du på trapphusets stora anslagstavla. Det tresiffriga numret står vid sidan om namnet på den boende. På den gula lappen längst ner till vänster står ditt tresiffriga lägenhetsnummer översatt till ditt fyrsiffriga.

Om du byter lägenhetsdörr måste den 3-siffriga beteckningen flyttas över till den nya dörren.