Trappombudets uppgifter

Vad gör trappombudet?

 
 

Kortfattad arbetsbeskrivning

Trappombudets uppgift är att vara en länk mellan boende och styrelsen.

  • att deltaga i trappmöten när boende eller styrelsen kallar till sådant möte (ca 4 ggr/år).
  • att ansvara för nyckeln till trapphusets städförråd
  • att förvalta och vårda de redskap som förvaras i städförrådet
  • att leda verksamheten i samband med vårstädningen och höstens föreningsdag
  • att hålla trapphustavlan uppdaterad och fri från reklam och annan olämplig information

 

Varje trapphus disponerar 1500 kr/år som
trapphuset kan utnyttja för diverse inköp,
t.ex. redskap, förbrukningsmaterial och
enklare förtäring i samband med trappmöte. Dock ej alkohol.

 

 

Ordförklaringar

Trappombud:

Person som samordnar synpunkter och leder aktiviteter i anslutning till trapphuset.

 

Trappmöte:

Möte med boende i trapphuset sammankallat av boende eller styrelsen, där i första hand trapphusärenden behandlas.

 

Trapphusärenden:

Ordnings- och trivselfrågor för tvättstuga, allrum, förråd, trapplotter samt trappor, trappavsatser och loftgångar.
 

OBS! Även ärenden som rör hela gården, hela
kvarteret eller hela föreningen kan självklart
behandlas och framföras till styrelsen.

 

Trappombudsmöte:

Möte sammankallat av styrelsen till vilket samtliga trappombud kallas.

 

Trapphustavla:

Den lilla kvadratformade anslagstavlan med blåaktig ytterram.