Datum för andra chansen inkoppling av fiberbox

10 juni 2022 **uppdaterad

Andra chansen flyttas till augusti istället, datum läggs ut så snart tidsplanen är satt.