Preliminär tisdplan för steg 2, montering av fiberbox

07 maj 2022

Nedan kan man se den preliminära tidsplanen för när Optocare kommer montera fiberboxen som ersätter det gamla bredbandsuttaget. Den ger en uppfattning om när man kan förvänta sig att detta arbete kommer utföras, viktigt att tänka på är att om Optocare inte kommer in på utsatt dag kommmer de inte försöka igen förens efter de är klara med alla husen.

Det måste finnas utrymme runt platsen där det gamla bredbandsuttaget sitter så Optocare får plats att montera fiberboxen.

Om man inte kan vara hemma kan nyckel lämnas i nyckelboxen till vänster om tvättstugedörren, nyckeln lämnas åter när arbetet är slutfört.

Mvh
Styrelsen

Tidsplan montering av fiberbox
  • Tidplan installationer.jpg
    Tidplan installationer.jpg
Tidsplanen som pdf för nedladdning