Uppdaterade datum för inkoppling av fiberbox

10 juni 2022 Avser hus 31 och hus 45-57

Uppdaterade start- och slutdatum per hus:

Hus 31: 29 juni till 30 juni

Hus 45: 3 juni till 7 juni

Hus 47: 8 juni till 9 juni 

Hus 49: 16 juni till 20 juni

Hus 51: 10 juni till 13 juni

Hus 53: 21 juni till 22 juni

Hus 55: 14 juni till 15 juni

Hus 57: 23 juni till 27 juni