Ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Enligt den gällande Bostadsrättslagen tar den nya ägaren av bostadsrätten över ansvaret för alla gjorda ändringar. För en mer exakt beskrivning av ansvaret, se Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Föreningen svarar generellt för yttre underhåll av fastigheterna och ursprungliga stamledningar samt för gemensam värmeanläggning och sophämtning. Var och en är själv ansvarig för det inre underhållet och för att hålla lägenheten och sin del av tomterna i ett gott skick.

Om du planerar att göra något ombyggnads- eller renoveringsarbete måste du göra en anmälan om detta till föreningens styrelse minst en månad innan arbetet ska påbörjas.

En anmälningsblankett för detta, "Regler o blankett för begäran ändring i lägenhet o på uteplats" finns längre ned på sidan.

 

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

  • Ingrepp i bärande konstruktion eller betonggrund till exempel bärande vägg. Detta gäller även om man har fått bygglov för ändringen. Dessutom ska bostadsrättshavaren lägga fram underlag bestående av teknisk utredning som är tillräcklig för styrelsens tillståndsprövning. I annat fall har styrelsen rätt att avslå begäran. 
  • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation och vatten. Med detta avses bland annat installation eller förflyttning av våtutrymme, kök och toalett. 
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan till exempel gälla om en lägenhets karaktär förändras genom att man ändrar planlösning.
  • Även ändring av elledningar kräver tillstånd om det gäller ledningar som föreningen ansvarar för, det vill säga ledningar som föreningen försett lägenheten med, eller som betjänar fler än en lägenhet.


Läs mer om vad som gäller under fliken "Byggnationer & Blankett f tillstånd".  

Dessutom ska föreningens interna regler följas som finns under "Medlemsinfo". 

 

BYGGLOV

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till och att göra vissa ändringar. Bygglov erfordras även vid ändring av en byggnads "yttre utseende", till exempel ta upp eller sätta igen fönster.

 

Vissa ombyggnader/ändringar innebär att man enligt plan- och byggnadslagen måste göra en bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din/er skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. 

 

För mer information, se Stockhoms stadsbyggnadskontors hemsida: www.stockholm.se/sbk    

 

ÖVRIGA BYGGREGLER

  • Befintlig ventilation får inte sättas igen. Det är heller inte tillåtet att ändra typ av ventilation (husen  har självdrag). 
  • Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad av elsystemet, eller ingrepp i det får endast utföras av behörig elektriker.