Extra faktura på retroaktiv el från p-platserna med eluttag.

14 juni 2024

Det har av olika skäl varit en administrativ besvärlig hantering att få ut rätt debitering till våra boende som hyr p-plats utomhus med eluttag för laddning och värmning. HSB har nu skickat ut en separat avi på retroaktiv debitering av el för perioden oktober-februari. På avier juli-september är debitering förbrukning mars-april inkluderad. När det gäller el-laddplatserna i garaget har vi fortfarande problem med debiteringen men förhoppningsvis ska det vara löst till nästa aviutskick.

Har du frågor på dina avier, kontakta HSB Servicecenter, 010 4421100.