Avgift- och hyreshöjning

28 november 2022

Avgifts- och hyreshöjning 

Styrelsen har beslutat att månadsavgiften höjs med 2 % fr.o.m. 2023-01-01.

Hyra för varm- och kallgarage samt p-plats med motorvärmare höjs med

10 % fr.o.m. 2023-01-01.

Detta på grund av ökade driftskostnader.
  

Bostadsrättstilläggsförsäkring

Du som medlem behöver fr.o.m. 2023-01-01 teckna en privat bostads-rättstilläggsförsäkring då föreningen tar bort den kollektiva försäkringen som vi tidigare haft.

Styrelsen i brf Tellus