Tellus infoblad februari 2024

16 februari 2024

STAMBYTE

Blankett för samtycke till stambyte har skickats till de medlemmar som inte var med på stämman. Det är viktigt att ni omgående svarar och skickar tillbaka eller lämnar i brevlådan på styrelseexpeditionen Lejonets gata 383, 1 tr ned senast 2024-02-29.

ATT HYRA UT SIN LÄGENHET
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Du kan läsa mer i våra stadgar § 40 Andrahandsupplåtelse samt § 44 Förverkandegrunder.

MATA INTE RÅTTORNA
Du får gärna mata fåglarna utanför brf Tellus område tex. skogen. De som matar fåglarna göder råttorna i stället. Så snälla!!


STÄMMOPROTOKOLL
Nu finns stämmoprotokoll från extra stämman att hämta på föreningens hemsida, brftellus.se. Vill du få det utskrivet är du välkommen till föreningsexpeditionen på våra öppettider. Se nedan.

MOTIONER TILL ÅRSTÄMMAN

Sista påminnelsen om att motioner ska inkommit till styrelsen senast 2024-02-29. Motionen kan skickas via mejl till styrelsen@brftellus.se eller läggas i brevlådan till expeditionen Lejonets gata 383, 1 tr. ned.

 

Styrelsen brf Tellus