AC Info

Extrastämman våren 2022 beslutade att tillåta installation av AC/värmepump på terrassen. Styrelsen har sedan agerat och förhandlat fram två paket som man kan använda sig av.

Färdiga paket:
Priset från den leverantör (Allklimat AB) som de två paketen kommer ifrån är beroende på hur många som samtidigt beställer. Antingen beställer man själv eller går ihop med andra medlemmar i föreningen för att få ett bättre pris. De offerter som finns på hemsidan skall ses som indikativa priser.

Annan leverantör:
Om man vill ha en annan leverantör skall utrustningen vara från ett känt märke med motsvarande specifikationer som det aggregat som Allklimat AB offererar. Detta gäller speciellt bullernivå.

Styrelsen skall då alltid informeras för ev. synpunkter innan man beställer.

Installation på terrassen:
Utomhusenheten skall alltid placeras på golvet med en ställning för att minimera störningar för grannarna.
Den får ej monteras på fasaden !

El:
Elinstallationen kan väljas av leverantören alt. via Svante Granaths El & Tele AB som bor i området.
Offert finns på hemsidan. När AC/värmepumpen installeras skall även en jordfelsbrytare installeras om den inte redan finns.

Värme:

Om AC/värmepumpen även skall användas för värme måste uppsamlingstråg beställas. Om detta inte finns får AC/värmepumpen inte användas för värme utan enbart för kyla.

Beställning:
Vid intresse för en beställning av något av paketen fyller man i anmälningsblanketten som finns här nedan. Anmälningsblanketten skickas sedan till Allklimat AB, joakim.rooth@allklimat.se. Ni får därefter en personlig offert som skall godkännas.  Priset bestäms av hur många som beställer samtidigt och ev. valda optioner.

Ansvar:
Då AC/värmepumpen är bostadsrättsinnehavarens ansvar kommer ett avtal mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen att upprättas efter installationen.

Skicka beställningen via mail till föreningen så får ni avtalet för påskrift.
info@brfterrassen.se Skriv gärna ”AC-avtal” som ämne i mailet så blir det lättare att hitta.

Hoppas ni får en sval och skön sommar!

//Styrelsen