Felanmälan

Det händer ibland att styrelsen blir kontaktad muntligen angående fel eller annat missförhållande. Detta är mindre bra, för att inte säga olyckligt. För att säkerställa att ett ärende kan bli korrekt hanterat krävs att ärendet ”kommer in i systemet” via felanmälan.

Styrelsens jourkvällar "Öppen expedition" är avsedda i första hand för allmänna boendefrågor avseende nycklar/taggar, bilparkering/parkeringstillstånd m m. Stundtals brukar det uppstå köbildning, så undvik om möjligt sådana ärenden som ändå sköts bäst via felanmälan. Fastighetsskötare från Renew kommer att vara närvarande i vår förening onsdagar 09:00-10:00.

Felanmälan, inklusive fel på hiss eller garageport och centrala TV-anläggningen,  kan göras på följande sätt:

1. Klicka här för att komma till  felanmälan på Renews hemsida.

2. Skicka ett personligt utforma anmälan till  felanmalan@renewservice.se

3. Appen RENEW CTRL för Smartphone  som kan laddas ned till din smartphone  från Googles Play butik eller i Apples App Store. (ange Renew CTRL som sökord).
Appen finns också för din webbläsare; gå till https://ctrl.renewservice.se. Första gången du kommer in får du registrera dig men senare loggar du bara in med ditt ID och lösenord.

Instruktion om nedladdning/installation har i mars månad 2017 delats ut till samtliga boende. Du kan också läsa/ladda ned instruktionen här.

4. Via telefon (även jourtelefon 17:00 - 07:00) 08 34 38 00

Samt även, undantagsvis:

Besök på onsdagar kl. 9–10  Hasselbacken 25.

Blankett till postlådan Hasselbacken 25. Klicka här för att komma till en förtryckt blankett att skriva ut och fylla i för hand. (Blanketten finns också utlagd i en plastmapp på biblioteket för de som inte har dator).

Handyman - Behov av snickarhjälp, elektriker, VVS mm kan beställas via Renews växel 08 34 38 00 vardagar 08:00-17:00

Om det vid något tillfälle skulle uppstå tekniska störningar i Renews växel och man måste komma i kontakt med t.ex, jouren, så kan man ringa nödnumret 070-46 40 933. Observera att det sistnämnda telefonnumret endast är till vid akuta ärenden om ordinarie telefonnummer inte skulle fungera!