Bokning av tvättstuga och bastu

Klicka här för att logga in

Ditt användarnamn är det tresiffriga lägenhetsnumret som du finner på din ytterdörr Ex:  003 för lägenhet 3 , 100 för lägenhet 100 osv.

Du får här ett lösenord på 4 siffror som vi rekommenderar att du byter när du loggat in 

Preliminärt lösenord : 1234

Om detta inte fungerar skicka ett mail till info@brfterrassen.com för hjälp.

För att boka trycker du på ikonen "Boka" , då dyker alla dina boknings möjligheter upp Inkl bastu.

Tryck för ökat val, för att sedan komma åt de tider i veckoschemat som visas.