HSB PORTALEN

Syftet med HSB Portalen är att förenkla för boende i HSB att ta del av och följa information om sitt boende

I HSB Portalen kan du bl. a ta del av uppgifter om ditt boende och bosparande som finns lagrat hos HSB. Tll exempel:

  • Lägenhetsnummer
  • Bostadsavtal
  • Bostadsavier (inklusive OCR-nummer)

Du kan även göra uppdateringar av din egen kontaktinformation

Logga in på HSB Portalen här

Handbok (i .pdf-format) för HSB Portalen hittar du här nedan. 

Handbok för HSB Portalen