Trafik Parkering Garage

Allmänt

 • Inom föreningens område gäller 10 km/tim som högsta hastighet.
 • Fördelat inom området finns farthinder inlagda fast i vägytan. Dessa är märkta med vita markeringar.
 • För att förhindra genomfart har de flesta körbara vägarna inom området blockerats med planteringskrukor.

Parkering utomhus

 • Inom hela området gäller generellt parkeringsförbud.
 • Vid i- och urlastning får fordon parkeras inom området under maximalt 10 minuter.
 • Vid speciella tillfällen såsom in- och utflyttning från området får fordon parkeras längre tid än som angivits, om det tydligt framgår att sådan       verksamhet pågår. Kontakta fastighetsskötaren för parkeringstillstånd.
 • Fordon som parkerar med något hjul på gräsmatta eller planterad yta kommer att beläggas med kontrollavgift.

Gästparkering

 • Vid infarten till garaget hus 2 finns 7 platser.
 • Vid infart mot Hedvigsgården finns 13 gästplatser. Dessa ligger i anslutning till 10 platser reserverade för boende.
 • Längs vägkanten finns söder om hus 8 och hus 10 cirka 12 platser.

Samtliga gästparkeringsplatser är avgiftsbelagda dygnet runt med fem (5) kr/tim. P-automater, som endast tar kort eller betalning via mobiltelefon, finns i anslutning till gästparkeringarna.

Övervakning

Det av Brf. Terrassen anlitade parkeringsbolaget ser till att parkeringsbestämmelserna följs inom området. Vid felparkering debiteras kontrollavgift.

Eventuellt klagomål på kontrollavgiften kan göras skriftligen till styrelsen.

Parkering för rörelsehindrade

För fordon med sk. handikapptillstånd gäller samma regler som ovan. Handikapptillstånd gäller endast där det finns lokala trafikföreskrifter. Brf. Terrassen betraktas som tomtmark

Garageplatser

Garage för boende fördelar sig enligt tabellen nedan.

Vid p-platserna i garagen finns, förutom i garage 8, motorvärmaruttag.

  

Hus nr

P-platser

Varav MC-platser

1

62

2

2

52

2

4

39

2

 

 

 

6

81

1

8

   26 *)

1

10

34

1

 

 

 

Summa platser

294

9

*)P-platserna saknar motorvärmaruttag.

Generellt gäller följande regler för våra garageplatser:

 • Parkeringsplats kan hyras  av boende i föreningen. 
 • Personbilar i vårt garage ska rymmas inom en parkeringsruta och tillhör boende i föreningen (alternativt tjänstebil som är knuten till boende       i föreningen).
 • Fordonet skall vara registrerat, skattat och försäkrat i Sverige.

Kösystemet för garageplatserna sköts av HSB sedan den 22/11 2021. Nedan följer ett utdrag av tillhandahållen instruktion ( dokumentet kan läsas i sin helhet längst ner på sidan):

..."Du kan ställa dig i kö och följa din aktuella kötid. Du kan även prenumerera på bilplatser som är intressanta för just dig. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress och bocka i rutan för notifieringar. Du hittar rutan under Min profil på hsb.se/nst.
Du kommer få e-post när bilplatsen du visat intresse för är ledigt. Stod du i någon av köerna sedan tidigare kan du se din befintliga kötid under aktuell kö.
Om du inte står i kö och önskar hyra en bilplats kan du ställa dig i kö och anmäla intresse på Hsb.se/nst under Mina köer som finns under Min bostad. Instruktioner hur du går tillväga kan du hitta på Mina sidor under Brf-dokument.
Vi hoppas att du kommer uppskatta den nya tjänsten, har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kund- och medlemsservice på kundcenter61@hsb.se eller på telefon 010-442 50 00."...

Garageportarna kan öppnas med ”tagg” eller fjärrkontroll. Vid eventuellt strömavbrott kan garageport nödöppnas inifrån genom att en kraftig låsspärr (vid maskineriet) först dras nedåt varefter porten kan knuffas upp. Efter sådan nödöppning ansvarar var och en för att porten åter blir stängd och reglad. Misslyckas nödöppningen får naturligtvis fastighetsskötaren eller jour tillkallas. Undvik om möjligt tillkallande av jour, eftersom det blir onödigt dyrt.