Utlåning av bord och stolar

Utanför gymmet i port 15 finns det bord och stolar som man får låna vid behov utan kostnad.
Dessa skall ställas tillbaka senast inom två dygn.