Åsknedslag - Uppdatering

29 augusti 2022 Porttelefoner och förstärkt åskskydd

Idag fick vi bekräftat att alla porttelefoner skall vara fungerande.
Arbetet har dragit ut på tiden då flera partners har varit inblandade samt p.g.a sjukdom.
Vi har även installerat ett utökat åskskydd. Det fungerar som en extra säkring i varje hus.
Det betyder att ett fel som uppstår i ett hus inte så enkelt kan fortplanta sig till andra byggnader.
Vi hoppas att detta skall innebära att om vi drabbas igen så ska skadorna inte bli lika omfattande.
Det går dock tyvärr aldrig att skydda sig till hundra procent.

 Vi kommer även att under hösten ta fram en ny plan för extraordinära händelser där strömavbrott bara är en del.