Gruppanslutning av bredband till Com Hem för Brf Terrassen

15 oktober 2020 Styrelsen har beslutat att gruppansluta Brf Terrassen till Com Hem fr.o.m. 2021-02-01.

 (Uppdaterad: Avtal bifogat som separat dokument)

Föreningen har tecknat ett gruppavtal om bredband med Com Hem. Det innebär att medlemmar numera har möjlighet att ansluta sig till Com Hem om de vill. De medlemmar som inte vill ansluta sig till Com Hem är inte tvungna att göra något. Föreningen har alltså inte tecknat upp någon enskild medlem i något avtal utan har tecknat ett avtal för föreningen där avtalsparterna är föreningen och Com Hem.

Från och med 2021-02-01 ingår bredband 250/50 Mbps i den totala månadsavgiften

Styrelsen vill än en gång påpeka att det är helt frivilligt att ansluta sig till gruppavtalet.

 

Nedan följer kortfattat vad gruppavtalet innebär:

-       Gruppavtalet Bredband 250 och Telefoni Bas startar den 1 februari 2021

-       Utrustning i form av modem/router ingår för dem som saknar sådan

-       Avtalet omfattar både befintliga Com Hem-kunder och dem som har andra operatörer

-       Har man annan operatör än Com Hem måste man själv säga upp detta, bra att göra i god tid med tanke på uppsägningstider

-       Vill man flytta med telefonnumret bör man ha två veckors överlappning mellan det gamla och nya abonnemanget

-       Befintliga Com Hem-kunder med högre hastighet än 250 Mbps erhåller uppgraderingsrabatt, 350 kr/månad

-       Befintligt TV utbud (grundutbud från Com Hem) påverkas ej av detta avtal.

-       För att ta del av ovanstående erbjudande kontakta Com Hems kundservice via chatt eller på telefon 0775-17 17 20, med öppettider vardagar mellan 08.00-19.00 och helger 09.00-18.00. Detta för att få information/beställa vad som gäller i Ditt fall beroende på behov av utrustning, önskad bredbandshastighet, nuvarande bindningstid med Com Hem mm.