Information till boende med uteplatser

05 februari 2022 BRF Terrassen har från och med 1 januari 2022 tecknat ett nytt avtal med den nuvarande trädgårdsentreprenören HSB Mark & Trädgård. Från och med detta datum är det trädgårdsentreprenören som sköter/beskär utsidan och höjden på häckar/buskar runt uteplatser. Boende sköter insidan av häcken.

Då häckarna blivit för höga och glesa kommer en föryngringsbeskärning ske runt uteplatserna. Detta för att skapa tätare häckar och för att få samma höjd på samtliga häckar. Om vädret tillåter kommer beskärningen göras 9-11 februari.

Genom att beskära ner buskar till marken bildas en kraftig nytillväxt hos den hårt nedskurna plantan. Några skott sparas för att hjälpa till med skottbildningen som sedan kan beskäras bort under sommaren.

Vissa buskar/växtslag tål denna behandling bra och upplevs som friskare med denna nytillväxt som kommer att bildas. Med fördel kan man under sommaren gödsla dessa nedskurna buskar för att främja tillväxten.

För att få en tillväxt av nya skott görs en nedskärning till marken av buskar och häckar som blivit risiga nertill eller blivit för höga/breda. Häckar kan efter några år bli tunna nertill och tappa en hel del grönska, förutom på toppen och grenar som blivit gamla kan börja lägga sig ner. Det ger ett risigt utseende på häcken och genom hård beskärning vill växten ersätta förlusten av växtmassan genom ny tillväxt, skottbildning. Det blir en föryngring av busken.

Vissa buskar tål denna hårda beskärning bättre än andra då vissa växtslag har lättare för att bryta nya skott så det är inte alla buskar man föryngrings beskär på detta viset. Brudspirea, måbär, berberis, tok, vresros, häckoxbär, schersmin, rosenspirea m.m. är några växtslag som detta fungerar bra på.

Detta behöver göras med ett mellanrum på 3-5 år. Detta beror på vilket växtslag det är, dess härdighet, jordmån och konditionen på växten.

Vid beskärning skärs busken ner till 2-3 dm höga stubbar och ett antal friska skott kan sparas för att hjälpa till med skottbildningen. Dessa dragare kan sedan under sommaren beskäras ner då tillväxten kommit igång på stubbarna.

Häckarna kommer sedan få komma upp till rätt höjd som bestämts som sluthöjd och man beskär sidorna så att häckklippningen kan underlätta att ljuset kommer in till det undre grenverket. En pyramidform eftersträvas så att botten är bredare än toppen. Häckarna kommer få en uppbyggnadsbeskärning för att sluthöjden ska bli samma på samtliga häckar vid uteplatserna. Styrelsen har beslutat att häckarna kommer vara max 160 cm höga.

Styrelsen och HSB Trädgård har gått igenom häckarnas och buskarnas kondition och sett att behovet finns för denna beskärning.

Vänliga hälsningar styrelsen!