Minskning av elförbrukning - Steg två

15 mars 2023 Byte av Lysrör och portnummer-belysning.

Nu är nästan alla gamla lysrör bytta mot moderna LED-lysrör.
Äldre lysrör blir förbjudna att sälja i år. 
Alla portnummer-belysningar har fått ny LED lampor.
Dessa hade gått långt över sin förväntade livslängd.

Då belysningen i tvättstugorna har fått ett mera vitt ljus kan det uppfattas
som skarpare och kallare. Detta gör faktiskt att det blir lättare att t ex upptäcka fläckar 
men kan kännas ovant i början.

Besparingen i el får vi se i april.