Nytt Serviceavtal Hissar

13 februari 2023 Från den 1 mars byter vi servicepartner på våra hissar och garageportar.

Hissen AB kommer att ta över service och support på våra hissar.
Garageportarna kommer deras dotterbolag Unaportar AB att ta hand om.
Övergången kommer att ske successivt i vår.
Anledningen är främst ekonomiska men vi hoppas också att vi kan få lite snabbare
support än vad vår nuvarande partner har kunnat prestera.

Läs mer om företagen.
Hissen AB

Unaportar AB

Bolag
  • hissen AB
    hissen AB
  • UNA-Portar AB
    UNA-Portar AB