Stor minskning av Elförbrukning

17 januari 2023 Resultat av första steget.

Nu har vi fått statistik på hur mycket el vi sparat genom att byta till LED belysning.
Vi räknade med ca 10% besparing.
Det blev minst 15% 
Vi har då jämfört förbrukning December 2021-2022.
(Hus 6 ej inräknat då garagerenovering inte pågick 2021)
Troligen är besparingen större då tvättstugorna används betydligt flitigare nu än för ett år sedan.
Nu går vi vidare med nästa steg.