Vattenskador

En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt för alla skador är att de måste repareras. Men vem som slutligen ska betala för reparationan kan variera i olika situationer.