På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Årsstämma

28 april 2011 Medlemmarna i HSB:s Brf Tullen nr 623 i Nacka kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 26 maj 2011 kl 19.00 i lokalen på Gård 4 Diligensvägen 3-37. Kaffe serveras från kl 18.30 Tag med bostadsrättsbeviset eller legitimation

Dagordning föreningsstämma


Kallelse

Medlemmarna i HSB:s Brf Tullen nr 623 i Nacka kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 26 maj 2011 kl 19.00 i lokalen på Gård 4 Diligensvägen 3-37.
Kaffe serveras från kl 18.30
Tag med bostadsrättsbeviset eller legitimation.

Dagordning

§ 1. Öppnande av föreningsstämma

§ 2. Val av stämmoordförande

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

§ 4. Godkännande av röstlängd

§ 5. Fastställande av dagordning

§ 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

§ 8. Styrelsens årsredovisning

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning

Förslag till resultatdisposition.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter
a.Styrelsen
b.Ordföranden
c.Föreningsvald revisor
d.Valberedning
e.Värdar


§ 14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§ 15. Val av styrelseledamöter
a.Fyllnadsval av 1 ordinarie ledamot på 1 år
b.Omval av 3 ordinarie ledamöter på 2 år
c.Nyval av 2 ordinarie ledamöter på 2 år
d.Nyval av 1 ordinarie ledamot på 1 år

§ 16. Val av revisor och revisorssuppleant
a.Revisor 1 år
b.Revisorssuppleant 1 år

§ 17. Val av valberedning

§ 18. Erforderligt val av representation i HSB

§ 19. Motioner
Motion nr 1 rörande bidrag från brf Tullen till Karl-Erik Härlins
Motion nr 2 fondom sopsorteringen i brf Tullen
Motion nr 3 om solskydd

§ 20. Inkomna frågor

§ 21. Stämmans avslutning


VÄLKOMNA!

Styrelsen