På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Gör rätt i din bostadsrätt!

19 juli 2012 Gör rätt i din bostadsrätt! Ingen ska behöva riskera att bli skadad när ett bygg- och anläggningsarbete utförs. Traditionellt har det varit ett ansvar för varje arbetsgivare att se till att de anställda inte skadas men sedan de nya reglera i Bygg – och anläggningslagen kom 2009 har detta ansvar utvidgats att gälla även den som låter beställa ett byggnadsarbete (byggherren)– i allt ifrån byggets planering till det att det är genomfört. När en bostadsrättsförening tecknar avtal om byggnadsarbete (t ex målning, lagning av trasig puts, återställande efter vattenskada, byte av elarmaturer, snöskottning på tak mm), blir man automatiskt byggherre, i vilken egenskap man har ett omfattande arbetsmiljöansvar: 1. Brf ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 2. Brf ska tillse att en arbetsmiljöplan upprättas 3. Brf ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) 4. Om arbetet är mera omfattande (mer än 500 personarbetsdagar) eller pågår längre tid än 20 arbetsdagar och det vid något tillfälle sysselsätter mer än 20 personer samtidigt ska en förhandsanmälan göras till Arbetsmiljöverket Punkterna 2 och 4 är straffsanktionerade, dvs man kan bli åtalad ifall detta inte görs. Utökat ansvar för bostadsrättsföreningen I och med det utökade ansvaret ställs nya krav på bostadsrättsföreningen. Rådet är att bostadsrättsföreningen ska överlåta och skriftligt skriva över arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare (entreprenör)som anlitas. Förutsättning till att detta kan ska kunna ske är att uppdragstagaren självständigt styr byggprojektets planering och genomförande (total- eller generalentreprenad) Om bostadsrättsföreningen överlåter arbetsmiljöansvaret på uppdragstagaren övertas ansvaret enligt arbetsmiljölagen och uppdragstagaren ska utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Denna samordnare ska också, när det krävs, avgöra när en arbetsmiljöplan ska upprättas. Den som utses måste visa att denna har dokumenterad utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra de uppgifter som åligger en BAS. Överlåtelsen av ansvaret kan inte ge något heltäckande skydd mot eventuella påföljder om till exempel Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer med invändningar av något slag under arbetets gång. Bostadsrättsföreningen har alltid ett backup- ansvar som är svårt att gardera sig mot. Vid större beställningar finns det därför många goda skäl att anlita en konsult, till exempel en bygg- och projektledare för att planera, handla upp och genomföra byggprojektet som vet hur arbetsmiljökraven ska hanteras. Även vid mindre arbeten som kan vara riskfyllda, såsom vissa arbeten på stege, klottersanering mm krävs det att bostadsrättsföreningen utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS) och säkerställer att den entreprenör som anlitas har dokumenterade utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Om en privatperson (konsument) boende i bostadsrättsföreningen, beställer byggarbeten i sin egen bostad behövs inte denna skriftliga överenskommelse, då tar entreprenören automatiskt över byggherrens (konsumentens) ansvar under förutsättning att inte konsumenten anlitar flera entreprenörer samtidigt, då ligger byggherre-/arbetsmiljöansvaret kvar på konsumenten. Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1993:3, Byggnads- och anläggningsarbete.