På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

INFORMATION OM PLANERADE OCH BESTÄLLDA ARBETEN I VÅRA VÄRME- och VARMVATTEN-SYSTEM

23 augusti 2012 INFORMATION OM PLANERADE OCH BESTÄLLDA ARBETEN I VÅRA VÄRME- och VARMVATTEN-SYSTEM Föreningens styrelse har beslutat följande: - Byta ut värmecentralen som levererar värme till samtliga radiatorer (värmeelement) i lägenheter, trapphus etc. Syftet med bytet är att ersätta vissa trasiga utrustningar, men även att installera utrustning som är förberedd för återvinning av energi från frånluften – allt i syfte att minska föreningens driftkostnader för värme och varmvatten samt i möjligaste mån säkerställa en god funktion och därigenom också en hög leveranssäkerhet. - Genomföra en ny ”injustering av värme” d.vs. värmebehovsberäkning, flödesfördelning och service av fastighetens värmesystem (radiatorer, termostater, radiatorventiler, stamventiler etc.) Injustering innebär att tillträde till samtliga radiatorer i samtliga lägenheter erfordras. Syftet är att fördela värmeleveranserna så att en jämn värme erhålls i alla bostadsutrymmen. Även detta skall resultera i en god värmekomfort och en låg energiförbrukning. Föreningen har handlat upp detta arbete av Driftec AB i 2 delar: Del 1 : Byte av fjärrvärmecentral Arbetet har redan pågått några veckor med detaljprojektering och beställning av utrustning samt sedan någon vecka har även installationsarbetet startat. Utbytet skall vara färdigt 14 september 2012 och kommer att kräva en dags avstängning av kallvatten och varmvatten. (Separat avisering som sätts upp i portar mm. kommer några dagar före avstängningen.) Del 2 : Injustering av värme i lägenheterna mm. Arbetet består av beräkningar, som redan har påbörjats, och därefter besök i samtliga lägenheter mm. för att injustera, underhålla och funktionskontrollera bef. utrustning. Efter detta skall stamventiler injusteras/funktionskontrolleras i källare. Före arbetet i lägenheterna kommer en separat avisering av lämnas till varje enskild lägenhet. Preliminär tidplan är att - Gård 1, Diligensvägen 74 – 100 kommer att besökas Oktober 2012 - Gård 4, Diligensvägen 3 – 37 kommer att besökas November 2012. Denna del skall vara färdig 7 December 2012. Ansvariga hos Driftec AB är: Värmecentralbyte : Anders Svanäng 08-741 11 05, mail info@driftec.se Injusteringsarbete: Mikaela Svanäng 08-741 11 06, mail mikaela.svanang@driftec.se Driftec AB är ett företag från Haninge Kommun, som arbetat som konsult, entreprenör och tillverkare av värmeteknik (värmefördelning, värmepumpar och expansionskärl) sedan mitten av 90-talet.