På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Informationsskyldighet

19 juli 2012 Informationsskyldighet Att bli vald som styrelseledamot på föreningens årsstämma är ett förtroendeuppdrag från medlemmarna i föreningen. Detta förtroendeuppdrag ska vårdas på bästa sätt och med ansvaret följer ett stort inflytande i frågor som rör föreningens verksamhet. Oavsett vilka frågor en styrelseledamot ställs inför så ska ledamoten alltid ageras utifrån föreningens och medlemmarnas bästa. En del av arbetet består i att informera bostadsrättsföreningens medlemmar om vad som pågår i bostadsrättsföreningen. Ett bra sätt att göra detta på är till exempel att använda sig av hemsidor, anslag i trapphus, informationsblad i brevlådan och informationsmöten. När ska information ges? Ett bra exempel på när det är viktigt med god kommunikation och informationsspridning är då föreningen har planer på att genomföra en större underhållsåtgärd som till exempel ett stambyte i bostadsrättsföreningens fastighet. Om det finns planer på att göra ett stambyte kan det vara bra att löpande dela med sig av information kring dessa planer till medlemmarna så att ingen bostadsrättsinnehavare börjar renovera sitt badrum på eget bevåg och sedan känner sig orättvist behandlad när stambytet sker något år senare. Det är ett ypperligt tillfälle att kommunicera med medlemmarna och berätta om föreningens framtidsplaner. Ett annat tillfälle när styrelsen kan behöva gå ut med information till enskilda medlemmar är då föreningen behöver tillträde till en lägenhet. Det är viktigt att då försöka komma överens med den berörde bostadsrättsinnehavaren om bästa möjliga tid för att utföra detta. För mer information om just detta specifika fall kan jag hänvisa till mitt tidigare inlägg om tillträde till lägenheten på juridikbloggen. När ska man inte ge ut information? Information och öppenhet mellan medlemmarna och styrelsen är som sagt av stor vikt men det finns situationer då en styrelse är förhindrad att ge ut information. Styrelseledamöter har nämligen en s.k. sysslomannaansvar och med det följer en tystnadsplikt. Tystnadsplikten betyder i detta fall att styrelsen inte får lämna ut information som kan skada föreningen, en enskild medlem eller någon annan. I värsta fall kan det uppstå en skadeståndsskyldighet för styrelseledamoten om så sker. Det är inte alltid enkelt att själv, som enskild ledamot, avgöra vad som är lämpligt att berätta eller inte berätta. Prata därför gärna med hela styrelsen när det kommer till svåra avgöranden. Det kan vara ett bra sätt att som ledamot känna sig trygg i sitt förtroendeuppdrag genom diskutera med övriga ledamöter styrelsen. Varför inte ta en stund vid slutet av varje möte för att gå igenom vilken information som ni kan/ska/bör förmedla till medlemmarna och vilken information som ska hållas internt mellan styrelsen. I allmänhet kan sägas att en styrelse som väl informerar bostadsrättsföreningen medlemmar ofta får ett högt förtroende från dessa. Det är också en möjlighet att bättra på grannsämjan något!