ROT-AVDRAG

17 december 2008

Regeringen föreslår en skattereduktion för utgifter för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader - så kallade ROT-tjänster.
Riksdagen kommer att fatta beslutet under våren och det ska hända något verkligt drastiskt för att det ska bli ett avslag.

Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrättslägenhet. Avdragen för ROT-arbeten förs in i samma system som
avdragen för de hushållsnära tjänsterna. Det innebär att skatteavdraget för renovering och de hushållsnära tjänsterna tillsammans får uppgå till max 50 000 kronor.

Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och person. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion. Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de
två delägarna alltså renovera (avdragsgillt) för max en kostnad av 200 000 kronor per år.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll, det vill säga det som bostadsrättshavaren svarar för enligt bostadsrättslagen.

Arbetet måste ha utförts efter den 8 december 2008. Arbeten utförda i december 2008 kommer att slås ihop med 2009, så i maxbeloppet för 2009 ligger även arbeten som är gjorda i december 08.

Mer information om ROT-avdragen hittar du på www.regeringen.se

FAKTA
ROT-avdraget gäller på arbeten utförda från och med 8 dec 2008.
Skattereduktion med 50 procent på arbetskostnad.
Maxbelopp 50 000 kronor per år och person.
Gäller för bostadsrättslägenheter och småhus.
Den som utför arbetet måste ha f-skattsedel.

Vill du komma i kontakt med hantverkare så kontakta HSB Stockholms
kundservice:
Tfn: 08- 578 77 560