På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Störande grannar

08 mars 2011 Juridikbloggen http://blogg.hsb.se/juridik/2011/03/07/storande-grannar/

Störande grannar
Alla vill vi ha lugn och ro i vårt boende. Självklart är det så att genom att bosätta sig i ett flerfamiljshus så måste man acceptera ljud från grannar i viss grad. Men som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Lagen säger också att bostadsrättshavaren vid användningen av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Vad är en störning?

Det är till stor del sunt förnuft som styr vad du kan göra i din lägenhet utan att det kan anses som en störning. Du får spela musik i lägenheten om det är på en rimlig ljudnivå, dina barn får leka i lägenheten (även om grannen sover på dagarna på grund av nattarbete) och du får ta en dusch även om det är mitt i natten.

Vid en bedömning kan man titta på vilka störningar som enligt den allmänna uppfattningen de som bor i ett flerfamiljshus behöver tåla.

Störningar är ofta i form av oljud från en lägenhet, men kan också vara till exempel lukt från en lägenhet eller ett otrevligt och hotfullt beteende av en granne.

Det finns inget angivet klockslag i Bostadsrättslagen då det ska vara tyst. Men givetvis så kan hög musik sena kvällar och nätter anses som mer störande än motsvarande ljud på dagtid.


Kul med fest - men visa hänsyn till grannarna!

Åtgärder vid störningar

Vad ska man ta sig till då man bor granne med en person som ständigt och jämt har fester eller bankar och skriker i lägenheten?

Min första rekommendation är att gå och knacka på hos personen som stör och förklara för honom eller henne att ljuden upplevs som väldigt störande. Kanske är han eller hon inte medveten om att ljudet stör i den grad som du upplever det.

Om det inte visar sig ha någon effekt så ta kontakt med styrelsen i din bostadsrättsförening. Styrelsen är då skyldig att undersöka om ljudet från grannens lägenhet är av sådan omfattning att det kan anses som en störning i Bostadsrättslagens mening. Detta kan styrelsen undersöka genom att själva gå dit och lyssna, prata med den som påstås störa samt höra med andra grannar om de också upplever några störningar från den aktuella lägenheten. Om styrelsen anser att det är en sådan störning så ska de börja med att sända ett rekommenderat brev till den störande bostadsrättshavaren med en uppmaning till honom eller henne att omedelbart upphöra med störningen (så kallad rättelseanmodan). Om störningarna ändå fortsätter kan det leda till att bostadsrätten förverkas och bostadsrättshavaren sägs upp från lägenheten och måste flytta.

Viss grad av störning samt bevisning

Det är dock viktigt att påpeka att störningarna, i form av till exempel hög musik, måste vara av en viss grad och inte endast förekomma vid ett enstaka tillfälle för att en bostadsrättshavare ska kunna bli uppsagd från lägenheten. Föreningen måste också kunna bevisa att sådana störningar har förekommit. Vid störningsfall är det därför väldigt viktigt att grannarna får störningslistor på vilka man kan fylla i datum och klockslag för störningen samt vad för slags störning det är frågan om.

Visa hänsyn

Förhoppningsvis går problemen med störningarna att lösa bara genom att en bostadsrättshavare får ett besök av en granne som påtalar att man upplever sig störd eller genom att han eller hon får en rättelseanmodan från föreningen. Visa hänsyn till dina grannar! För som sagt - alla vill ha lugn och ro i sitt boende.