På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Till samtliga medlemmar i brf Tullen i Nacka

19 mars 2010 Nu behöver vi nya ledamöter till styrelsen i vår bostadsrätts-förening!

Hej grannar,
det stundar ett nytt årsmöte nu i maj månad för vår bostadsrättsförening, brf Tullen i Nacka.

Vi har 3 ledamöter där mandatperioden slutar till årsmötet. Det gäller ordförande, Inge Hjalmarsson, vice ordförande Henrik Lejon, och ledamot Annika Simson.

Därför behöver vi nu Er hjälp med att ta fram förslag på 3 personer som kan jobba i styrelsen med ovanstående uppdrag under en mandatperiod på 2 år, d.v.s. från 1 juni 2010 till 30 maj 2012.

Vi behöver även förslag på 4 personer med en mandatperiod på 1 år för följande uppdrag:

  • Ledamot i styrelsen, fyllnadsval pga. avflyttning
  • Suppleant till styrelsen,
  • Revisor
  • Revisorsuppleant.

Styrelsearbetet består bl.a. i att utifrån föreningens underhållsplan handlägga skötsel och underhåll för föreningens lokaler och mark. Det gäller även att attestera fakturor och bevaka befintliga avtal samt komplettera dessa där så behövs.

Styrelsens uppgift är inte att själva röja i buskar och måla i trapphus utan att delegera och bevaka att fackfolk hjälper oss med dessa saker.

Styrelsen har cirka 10 möten per år.


Styrelseledamöter erhåller arvoden, enligt förenings stämmans beslut.
Ordförande Inge har cirka 8000kr per månad. Övriga ledamöter erhåller arvode, 0,6 basbelopp per ledamot. Det utgår även ersättning för förlorad arbetfötjänst vi de tillfällen då styrelsearbetet är på arbetstid, ex. att deltaga vid upphandlingar o dyl. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.

HSB Stockholm har utbildningar för dig som saknar kunskap eller vill lära dig mera om hur styrelseledamöter arbetar i en föreningsstyrelse.

Vi önskar förslag från Er senast onsdag 11 april 2010.

Svaret lämnar ni till någon av nedanstående adresser via mail, telefon, sms eller brev.

Mail; olle.bruer@bostad.hsb.se
Telefon; 0733-802581
SMS: 0733-802581
Brev; Diligensvägen 96, 131 48 Nacka

Mail; nigel@ropeaccess.com
Telefon; 0707-201401
SMS: 0707-201401
Brev; Diligensvägen 96, 131 48 Nacka

Mail; kristofferbrandstrom@hotmail.com
Telefon; 54499555
SMS: 0702 526312
Brev; Diligensvägen 100, 131 48 Nacka

 

Med vänlig hälsning/

Valberedningen för brf Tullen

Olle Bruér, Nigel Craig och Kristoffer Brandström