På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Årsredovisningar och stadgar

Tycker du det är knepigt att förstå en årsredovisning så följer här en liten ordlista. Du hittar årsredovisningarna plus stadgarna längst ner på sidan.

• Förvaltningsberättelse, är den del som i text förklarar verksamheten. Talar även om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om fastigheterna, taxeringsvärden, försäkringar, antal medlemmar, utförda reparationer mm.
• Styrelse/förvaltning, av praktiska skäl är det omöjligt för medlemmarna att avgöra varje liten delfråga i föreningsarbetet. En styrelse väljs därför som sköter förvaltningen.
• Resultaträkningen, visar i siffror samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader=årets överskott/underskott. Stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet skall hanteras.
• Balansräkningen, visar föreningens tillgångar (tillgångsidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar såsom fastigheter, inventarier samt omsättningstillgångar i form av kontanter och andra likvida medel. på skuldsidan redovisas eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Skulder till kreditinstitut och övriga skulder t ex leverantörsskulder redovisas även de på skuldsidan.
• Anläggningstillgångar, är tillgångar avsedda för långvarigt bruk inom föreningen som t ex föreningens fastighet med mark och byggnader.
• Avskrivningar, värdet på fastighet och inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar.
• Omsättningstillgångar, tillgångar som kan omvandlas till kontanter inom ett år.
• Kortfristiga skulder, är skulder som skall betalas inom ett år.
• Likviditet, är förmågan att betala sina kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än kortfristiga skulder är likviditeten tillfredsställande.
• Skulder, är dels de kortfristiga skulderna samt skulder till kreditinstitut.
• Fond för yttre underhåll, är de medel som avsätts för den underhållsplan som styrelsen upprättat för föreningens hus. Stämman fattar beslut om fondavsättning.
• Fond för inre underhåll, avsättningen regleras i stadgarna. Beloppet i balansräkningen redovisar den sammanlagda behållning för alla bostadsrätter. "Den egna" fonden framgår av avispecifikationen varje kvartal.
• Ansvarsförbindelse, är åtagande av föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande som avgäld.
• Ställda panter, är de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för lån på fastigheten.
• Årsavgifter, fastställs av styrelsen och skall täcka föreningens lån, drift och fondavsättningar.
• Årsredovisning, den redovisning styrelsen avger efter ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.