På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Västerbris Historia

Lite kort om Västerbris historia nedteckad av Lilian Heller samt lite bilder från när det begav sig.

Västerbris historia i korthet

Vi flyttade in på I-gården den 24 augusti 1979. Vägarna på gården bestod av grovt makadam och vi körde vårt bohag på de två kärror som fanns till hands. Vi alla nya samsades om dem och det fungerade bra.
Vi hade just fått vår son och vi kom direkt från Nacka BB till det nya huset. Vi drog barnvagnen på de gropiga vägarna så Erik fick en omskakande färd till sitt första hem.
Bygget på J-gården fortsatte och inflyttning där skedde, vill jag minnas, den 9 september.

Vi flyttade in på fredagen. Byggstäderskorna kom på söndagen! Då hade mormor och farmor redan torkat ur köksskåp, våttorkat golv mm.

Ett par veckor senare började tomterna ta form. Det kom jord och det kom träd och häckväxter. En kranbil med en väldigt lång kran ordnade så att jorden kom ”farande” genom luften i en trälåda ända bort till vår tomt. Det gick ju inte att köra bil ända bort.

Det första mötet med ”samarbetskommittén”, som bestod av personal i HSB samt 2 st från oss nya bostadsrättshavare, skedde någon gång i december 1979. Frågan från våra representanter var om några avgiftshöjningar kommer att ske när man sammanställt byggkostnaderna. Svaret från HSB var ett klart nej.
Döm om vår förvåning när man strax efter ville höja avgifterna med 27%! Det blev naturligtvis protester som slutade i en tvist med HSB som varade i ca 8 år. Dåvarande styrelsen gjorde efterforskningar och det ledde till några ärenden i tingsrätten.
Efter många manglingar slöts en överenskommelse och sedan dess har det varit lugnt på den fronten.

På grund av konstruktionen i vattenledningarna i marken har vi haft en del läckor genom åren. Efterhand som felen åtgärdats med åtskilliga uppgrävningar av vägar och tomter har det inte varit några läckor på många år nu.
Det mesta av renoveringar har vi gjort själva när vi arbetat på vårens och höstens arbetshelger där många frivilliga krafter hjälpt till. Nu börjar arbetena bli så stora att vi måste ta in extern arbetskraft till en del. Husen är ju faktiskt över 30 år nu.

Något av det första vi gjorde var att bygga en lekstuga och sätta upp gungor. Vi har också ”byggt om” lite på gårdarna. Förändrat sandlådor och lekplatser på olika sätt. Senast har en grillplats iordningställts på J-gården.

Vi har haft en del gårdsfester och 1989 hade vi 10-årsjubileum. Många medlemmar i Västerbris behärskade instrument vilket gjorde att vi hade en helt fantastisk orkester på jubileet.
2009 firade vi 30 år i Västerbris med en fest med bla a tipsrunda och trollkarlar och god mat.

Nedtecknat 2011 av Lilian Heller i 169:an

 • 1.jpg
  1.jpg
 • 2.jpg
  2.jpg
 • 3.jpg
  3.jpg
 • 4.jpg
  4.jpg
 • 6.jpg
  6.jpg
 • 7.jpg
  7.jpg
 • 8.jpg
  8.jpg