På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Flytta in

Du som ansöker om medlemskap skall bekräfta att du godkänner följande ordningsregler och de som kan tillkomma senare då det är din skyldighet som boende att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för medlemskap i föreningen Volten.

Styrelsen bestämmer

Som bostadsrättsinnehavare och medlem är du skyldig att följa styrelsens beslut.

Flyttbil på innergårdarna

Du får framföra bil och lastbil på innergårdarna vid av- och inflyttning och då med farthållning upp till maximalt 10 km/tim. Du öppnar bommen med nyckel som går att ta ur låset först när bommen är nerfälld.

Du får ej framföra flytt- eller lastbilar överstigande en totalvikt om 3,5 ton och 7 meters längd på gårdarna. Föreningen utkräver ersättning av dig för återställande av åsamkad skada.

Bostadsrättstillägg

För att minska de ekonomiska följderna för din personliga ekonomi i händelse av att sådana skador skulle uppkomma behöver du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Portar och dörrar

Entréportar är stängda 24 timmar om dyngnet och du kommer in med din tag. Du släpper in besökare genom att de ringer på porttelefonen.

Du får inte ställa upp porten nattetid, inte ens för gäster som väntas under sena timmar. Du skall även tillse att källardörrar, garageportar och dörrar till gemensamma utrymmen går i lås efter dig.

Parabolantenn

Du får inte installera parabolantenn utan godkännande av styrelsen. Du skall kontakta förvaltningskontoret om att du har för avsikt att installera en parabol. Om du får styrelsens godkännande kommer Förvaltningen att ge dig nödvändiga uppgifter om hur montering skall ske på just din balkong. Observera att parabolen inte får skruvas fast i golv, tak eller väggfasad. Den får heller inte sticka utanför balkongen.

Grillning

Du får inte grilla på balkongen, istället har Brf Volten anordnat grillplatser på innegårdarna.

Rökning

Det är ännu ej förbjudet att röka inomhus, på balkongen och vid entréer men vi råder dig att röka vid anvisad plats i anslutning till stickgator.

Djur

Du får inte rasta hundar och katter inom bostadsområdet. Det är inte tillåtet att ha orm i våra lägenheter/lokaler utan särskilt tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet skall visas upp på förvaltningskontoret. Då många är allergiska får givetvis inga pälsdjur vistas i tvättstugan.

Oljud

Husets stomme och golv leder ljud och oljud. Använd inte lägenhetens disk-, tvättmaskin eller centrifug mellan 22.00 och 07.00 - och absolut inte när du lämnat lägenheten! Detsamma gäller högt ljud i stereoanläggning

Vårda trädgården

Du får inte skada träd, buskar, rabatter och planteringar. Du ansvarar för att din familj och besökare inte utsätter dem för skada och att skräp slängs i hemmet.

Balkonglådor

Balkonglådor får av säkerhetsskäl inte hängas på utsidan av balkongräcket. Tänk på grannen under, när du vattnar och städar på balkongen.

Bredband

Brf Volten har bestämt att tillhandahålla gemensamt bredband vilket inkluderar fast IP-telefoni. Det innebär att fakturan för din fasta månadsavgift för dessa tjänster går till bostadsrättsföreningen och att du betalar för detta som ett tillägg på avin för månadsavgift. Du får därutöver separat faktura för dina samtalskostnader till andra teleoperatörer och eventuella tilläggstjänster i enlighet med det du själv köper från gällande leverantör som tilläggstjänst.

Kabel-TV

Brf Volten har bestämt att tillhandahålla gemensam Kabel-TV. Det betyder att du har möjlighet att välja utbud som gällande leverantör, samt därutöver välja annat mot eget tillägg.

Cykel- och barnvagnsrum

Till cykel- och barnvagnsrummet kan du mot depositionsavgift kvittera ut separat nyckel. Endast brukbara cyklar får förvaras i cykelrummen. Du får inte använda trapphus, korridorer, källargångar och andra jämförbara utrymmen för någon som helst förvaring av cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar, leksaker, möbler etc. då de är din utrymningsväg vid brand.

Du skall kasta din gamla uttjänta cykel i grovsophusets container. Föreningen tar regelbundet bort cyklar med punktering och som uppfattas som ”skrotcykel” eller utan ägare då de förfular utemiljön.

Parkeringsplats

Varje lägenhet disponerar en parkeringsplats. Alla bilplatser är numrerade. Om du önskar hyra garage, carport, plats med el eller saknar uppgift om vilken parkeringsplats som tillhör din lägenhet, kontakta förvaltningskontoret. Det finns också garage för motorcyklar.

OBS! Om du hyr garage eller carport avstår du din grundplats. Du som har mer än 1 bil kan hyra extra plats.

Besöksplatserna är avgiftsbelagda och finns på gård 2, 4 och 5. Får du gäster och behöver en extra parkeringsplats under en kortare tid (1-31 dagar), kontakta Förvaltningskontoret.

Du får enbart parkera på ytor som är upplåtna för parkering. Du få inte blockera stickgator och vändplatser, bl.a. för ambulans och brandkår kan behöva komma fram.

”Skrotbilar”, dvs. bilar i icke körbart skick, ej skattade eller försäkrade, ska forslas bort av ägaren.

Pantförskrivning

Föreningen ut en avgift av dig som bostadsrättsinnehavare för arbetet med pantförskrivningen. Du får hjälp här med pantförskrivning vid belåning av din bostadsrätt.