Anmäl misskötsel

Din ögon och öron behövs för att säkerställa att våra ordningsregler efterlevs och att vi har ett boende som är trivsamt.

När något missköts av en boende behöver det omedelbart åtgärdas och den eller de som missköter sig få en formell tillsägelse och om det fortgår i förlängningen vräkning.

Och om en ej boende gör något som drabbar föreningen behöver även det uppmärksammas och om möjligt identifiera den eller de som missköter sig.

Använd därför de olika formulären till vänster för att anmäla misskötsel. Om du har möjlighet, fotografera och filma händelser och spara det som dokumentation.