På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela
  • mainimage

Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut är det dags för bokslut. Vi kan hjälpa er med hela processen så att bokslut och årsredovisning görs på rätt sätt enligt lagkraven.HSB Stockholm kan även hjälpa till med att sätta samman en heltäckande bokslutspresentation som gör er förenings årsredovisning enkel att både presentera och förstå.

Varför ska en bostadsrättsförening upprätta ett bokslut och en årsredovisning?

Bokslut och årsredovisning upprättas dels för att det är ett lagkrav men inte minst för att förse olika intressenter med information om föreningens ekonomi. Intressenter kan vara styrelsen, bostadsrättsinnehavare, presumtiva köpare med flera.

Hur gör man ett bokslut som bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningar upprättar sitt bokslut enligt regelverk som beror på föreningens storlek K2 för mindre föreningar K3 för större föreningar. Bokföringsnämnden ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. De ger också ut vägledningar och information, läs mer om dessa hos Bokföringsnämnden. 

Vad ingår i ett bokslut och en årsredovisning?

Ett bokslut är en sammanställning av den löpande redovisningen under räkenskapsåret samt bokslutsdispositioner. Bokslutet visar i siffror hur ekonomin utvecklats under året. Bokslutet består av en balansräkning och en resultaträkning. En årsredovisning är en rapport som innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter (bokslutet). Årsredovisningen innehåller även en revisionsberättelse och styrelsens förslag på hur eventuell vinst ska behandlas.

När sker ett bokslut?

Senast sex månader från räkenskapsårets utgång ska bokslutet presenteras på föreningsstämman. Stora föreningar skickar därefter sin årsredovisning till Bolagsverket senast en månad efter föreningsstämman.

Hur läser man en årsredovisning?

En årsredovisning ger en bild av vad som hänt under året och hur föreningen mår. Ibland behöver styrelse och medlemmar hjälp med att analysera siffrorna för att förstå vad de innebär och för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut utifrån den. Nyckeltal och analyser av dessa hjälper läsaren att få ut mer information om föreningen.

Vad ska man tänka på när man upprättar sitt bokslut och sin årsredovisning som bostadsrättsförening?

Det är viktigt att förbereda sig genom att ha ordning och reda på sin redovisning samt att stämma av konton och se till att kostnader och intäkter är rätt bokförda. Underlag till bokningar och specifikationer ska vara tydliga och korrekta och de ska kunna tydas av den som granskar dem. Tänk också på att alla analyser och nyckeltal bygger på att redovisningen är korrekt.

Vill du veta mer?

Klicka här för att fylla i vårt formulär så hör vi av oss.

Andra ekonomiska tjänster

Jämför kostnader och nyckeltal

Vad gör ni bra och vad kan förbättras. Läs mer...

Förhandlingar med banker

Vår storlek ger er förening större inflytande. Läs mer...

Verksamhetsanalys

Full koll på ekonomin – tio år framåt. Läs mer...

Löpande redovisning

Ordning i ekonomin ger en stabil förening. Läs mer...

Heltäckande tjänster

Hjälp med alla delar av föreningens ekonomi. Läs mer...

Fakturahantering

Få ordentlig översikt och spara tid. Läs mer...

Budget och prognoser

Underlaget som krävs för att planera inför framtiden. Läs mer...

Bokslut och årsredovisning

Presentera ekonomin rätt, på ett tydligt sätt. Läs mer...

Löne- och arvodeshantering

Administration av löner och arvoden för er förening. Läs mer...