Du som loggar in med BankID på fil eller via dosa behöver först välja Mobilt BankID och därefter välja BankID innan du matar in ditt personnummer för att komma in. Vi jobbar på att rätta till detta och beklagar strulet som uppstått.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

5 saker ni inte vill missa vid ett stambyte

Stambytet, många bostadsrättsföreningars största investering och ett stort projekt
för styrelsen att ta sig an. Här är fem saker som ni i styrelsen inte vill missa.

1. Anlita en projektledare som kan bostadsrättsföreningar

Projektledaren ska vara styrelsens stöd och hålla i det praktiska arbetet från idé till slutbesiktning. Hen utvärderar anbud, sköter kontakterna med entreprenören och kopplar in ekonomen, juristen och all övrig expertis som behövs längs vägen. Vi är Stockholms största leverantör av den här typen av tjänster och kan hjälpa er med det ni behöver.

2. Hitta den bästa finansieringen för just er

Låt en ekonom titta närmare på vilket lånebehov ni har innan ni utvärderar bankernas offerter. Passa på att se om ni kan omförhandla de befintliga lånen för att få ner räntekostnaderna. Ekonomen kan också räkna på hur avgifterna påverkas på 10 och 20 års sikt, information som uppskattas av de boende! Våra ekonomer kan bistå er med alla delar i det här.

3. Undvik juridiska missar

Vid stambyte är det nödvändigt att bekanta sig med relevanta regelverk. I en bostadsrättsförening krävs exempelvis att samtliga bostadsrättshavare lämnat samtycke till att genomföra stambytet samt ett stämmobeslut där en majoritet av de närvarande röstar för stambytet. Om en boende inte lämnar samtycke eller på annat sätt motsätter sig stambytet, krävs istället att två tredjedelars majoritet röstar för stambytet vid stämman samt därutöver hyresnämndens godkännande. Det kan då vara skönt att ha en jurist som företräder föreningen och som säkerställt att protokoll och andra handlingar är korrekta – oavsett uppkomna scenarion.

4. Prioritera kommunikationen med de boende

Stambyten är omfattande och väcker med all rätt tankar hos de boende. Se till att informera, hellre för mycket än för lite, och ta gärna in någon utifrån som tar över ansvaret för att besvara frågor och hjälpa de som behöver extra stöd. Det gör det lättare att som styrelseledamot behålla en sund grannrelation till de andra i huset. HSB Stockholms avdelning för boendesociala frågor kan guida er förening och avlasta er i kommunikationen.

5. Hitta den mest hållbara lösningen

Stambyte är en stor investering men genom att sätta kostnaden i relation till hur länge stambytet håller får ni en rättvis bild av åtgärdens ekonomiska hållbarhet. Titta alltså på kostnaderna på lång sikt när ni jämför stambytet med andra åtgärder som relining. Den här kunskapen är bra att ha när ni motiverar för de boende varför ni föreslår en viss åtgärd.

Kontakta oss

Står ni inför ett stambyte i Stockholm? Vi samlar all den kompetens ni behöver. Från projektledaren, ekonomen och juristen till medlemskonsulenten som kan ansvara för kommunikationen med de boende.