Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Aptus - Lås-, info- och bokningssystem

APTUS Elektronik AB
Ekonomivägen 3
436 33 ASKIM
Telefon: 031-68 97 00
Fax: 031-49 05 11
E-post: sales@aptus.se

Sortiment
- Kommunikation
- Passersystem
- Tvättbokning
- Porttelefon
- Energi
- Larm
- Lås

Så här gör du för att använda avtalet:
Kontakta geografiskt lämplig representant och uppge att du representerar en HSB-brf.

Stockholmsregionen
Claes-Göran Sundelin 08-721 88 35, 0705-26 04 05

Mälardalen och Norra Sverige
Martin Spjuth 08-721 88 33, 0702-29 84 51

Västra och Södra Sverige
Håkan Drott 031-68 97 22, 0702-954443
eller Michael Carlsson 031-68 97 21, 0703-689750

Beredskapsfabriken

Medlemserbjudande

- 10% rabatt på beredskapsartiklar

 

Så här gör du för att använda avtalet

Kontakta Beredskapsfabriken på 033-27 22 14 eller info@beredskapsfabriken.se. Besök Beredskapsfabrikens hemsida genom att klicka här

Byggbeslag - Dörrmiljö, lås och säkerhet

AB Byggbeslag
Huvudkontor: Säterivägen 5 
Box 546, 651 12 Karlstad

byggbeslag.se

Byggbeslag tre bilder_289x721.jpgLösningar och tjänster inom lås och säkerhet
Som komplett leverantör löser vi beslagning av alla typer av dörrmiljöer i flerbostadshus samt andra säkerhetslösningar kring dörrmiljö och entré.

 • Mekanisk och elektronisk låsning
 • Passersystem och porttelefon
 • Dörrstyrning, dörrautomatik
 • Dörrbeslagning
 • Digitala postboxar
 • Larm och kamera
 • Tillgänglighetslösningar
 • Rådgivning, riskanalys och projektering
 • Montage, installation och driftsättning
 • Underhåll och service
 • Planerad service – teckna ett serviceavtal som passar er fastighet
 • Nyckelhantering och hosting

Funktionell inredning för flerbostadshus
I en och samma leverans får du tillgång till flera produktområden:

 • Toalett, bad och våtutrymme
 • Entré, trapphus och yttre miljö
 • Hall och kapprum
 • Klädkammare och förråd
 • Tvättutrymmen

Så här gör du för att använda avtalet
Kontakta din närmaste Byggbeslag-säljare (uppge vilken HSB-brf du representerar).

HSBs kontaktpersoner hos Byggbeslag

HLR Konsulten - Hjärtstartare

Avtalet omfattar hjärtstartare och kurser inom hjärt-lungräddning till rabatterat pris.

Som HSB-förening kan man tillsammans med leverantören anordna kurser för sina medlemmar inom hjärt-lungräddning för att öka säkerheten i flerfamiljshus. Kurserna i Hjärt- lungräddning och Första hjälpen utförs av mycket erfarna instruktörer.

Utbudet sträcker sig från grundutbildning i Första hjälpen till fördjupning i Hjärt- lungräddning samt Instruktörskurser.

Medlemmar erbjuds 20 procent rabatt på hela sortimentet.

070-172 22 00
info@hlr-konsulten.se

HLR Konsultens hemsida

ISP Prod AB - Fallskydd för brunnar

Brunnar är alltför enkla att öppna för barn. Ett lock som inte har stängts ordentligt efter t.ex. slamsugning är en stor fara.
Fallskyddet förhindrar att människor, främst barn och djur faller ner i dessa. Varje år händer det flera olyckor som leder till allvarliga skador, psykiska men och även dödsfall. Med fallskydd monterat i brunnen händer inte detta.

Kontakta ISP idag för att säkra dina brunnar. Hänvisa till ramavtalet med HSB.

Företagets kontaktperson:

Birgitta Frosteby
Telefon: 016-96 271
Mobil: 070-665 89 33
E-post: birgitta@isp-prod.com

RCO - Lås-, info- och bokningssystem

RCO
Biskop Henriks Väg 1
Box 705,
176 27 Järfälla

Sortiment
- Porttelefoner
- Elektronisk tvättstugebokning
- Informationstavlor
- Kortläsare
- Larmsystem
- Kameraövervakning m.m

Så här gör du för att använda avtalet:
Ta kontakt med någon av kontaktpersonerna på RCO och uppge att du representerar en HSB-brf.

Secor - Säkerhetsdörrar

SECOR AB
Rosenlundsgatan 29a
118 63 Stockholm

Sortiment
- Säkerhetsdörrar från Daloc, inkl. installation
- Låssystem
- Fastighetsboxar
- Tidningshållare

Kompletterande produkter och tjänster:
- Entrépartier
- Trapphusmålningar
- Branddörrar

Så här gör du för att använda avtalet:
Ring 020-440 450 så kopplas du till närmaste Secorkontor. Uppge att du företräder en HSB-brf. Du kan också nå din närmaste Secorkontakt via deras hemsida.

Securitas - Larm och bevakning

SECURITAS SVERIGE AB
Lindhagensplan 70
Box 12516
102 29 STOCKHOLM
Växel: 010-470 10 00

Sortiment
- Trygghetsjour
- Ensamarbeteskontroll
- Fastighetsjour
- Krisberedskap
- Bomiljöbevakning
- Parkeringsövervakning
- Ronderande bevakning
- Razziarondering
- Områdesbevakning
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Portabel larmväska för tillfälliga larmlösningar eller 
   byggplatser
- GRS Guard Report System
- Securitas utryckningstjänst

Så här gör du för att använda avtalet:
Vänd dig till Securitas kontaktperson Patrik Holmberg och uppge att du företräder en HSB-brf, så får du all den hjälp du behöver.

Patrik Holmberg
Telefon: 010 470 18 21
SMS/MMS: 076 125 59 47 
E-post: patrik.holmberg@securitas.se

BLP Entreprenad AB - Brand och skyddsrum

Lena Wallin 
070-745 77 63
www.blpentreprenad.se

Utvald ramavtalsentreprenörHSB Stockholm har tecknat ramavtal med ett antal noggrant utvalda samarbetspartners. Vi vill genom ramavtalen kunna erbjuda er trygga och säkra beställningar med hög kvalitet från företag som vi har förtroende för och genomför kontinuerliga kontroller av.

NOHA Sweden AB

Toni Corelli
toni.corelli@nohasweden.se
020-357 357
www.nohasweden.se

Utvald ramavtalsentreprenör. HSB Stockholm har tecknat ramavtal med ett antal noggrant utvalda samarbetspartners. Vi vill genom ramavtalen kunna erbjuda er trygga och säkra beställningar med hög kvalitet från företag som vi har förtroende för och genomför kontinuerliga kontroller av.

Täby Brandskyddsteknik AB - Brand

Patrik Ljungmark
08-792 16 01
patrik.ljungmark@tbt.se
www.tbt.se

Utvald ramavtalsentreprenörHSB Stockholm har tecknat ramavtal med ett antal noggrant utvalda samarbetspartners. Vi vill genom ramavtalen kunna erbjuda er trygga och säkra beställningar med hög kvalitet från företag som vi har förtroende för och genomför kontinuerliga kontroller av.

Dörrakuten i Stockholm AB

Bo Carlsson
020-15 21 00
info@dorrakuten.se
www.dorrakuten.se

Utvald ramavtalsentreprenör. HSB Stockholm har tecknat ramavtal med ett antal noggrant utvalda samarbetspartners. Vi vill genom ramavtalen kunna erbjuda er trygga och säkra beställningar med hög kvalitet från företag som vi har förtroende för och genomför kontinuerliga kontroller av.

Life in Mind - HLR och första hjälpen

Nu när vi spenderar så mycket tid i hemmet är hjärtstartare och kunskaper i HLR viktigare än någonsin. Life in Mind erbjuder därför alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB 25 % rabatt på livräddande produkter.

Läs mer på Life in Minds webbsida: https://lifeinmind.se/erbjudande-till-hsb-foreningar/