Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Distrikt Söderort - Valberedningskurs

En välfungerande bostadsrättsförening behöver en stark och aktiv styrelse.
Valberedningen har det viktiga uppdraget att se vilka behov som finns och föreslå ledamotskandidater som kan bidra till en välfungerande styrelse både idag och framöver.
Välkommen till en föreläsning där vi förtydligar valberedningens uppdrag och ert arbete inför stämman. Föreläsningen lämnar utrymme för praktiska tips, diskussioner och ger en bra grund i ert fortsatta arbete. Vi går igenom de mallar HSB har tagit fram.

Digitalt
17 januari 2022
18:00 - 19:30

KURSINNEHÅLL:
- Valberedningens uppgifter
- Vad ska jag göra fram till stämman
- Valberedningens arbets- och synsätt
- Vad ska valberedningen göra på stämman

FÖRELÄSARE: Fred Åkesson ombudsman HSB Stockholm

ARRANGÖR: HSB Stockholm distrikt Söderort

KONTAKT:
Fred Åkesson
010-442 15 00
fred.akesson@hsb.se

Har du generella frågor om HSB Stockholms webbinarier, kurser eller medlemskapet kan du skicka e-post till: brfmedlem@hsb.se