Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Matavfallsinsamling Stockholm

Låt matresterna få nytt liv
Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel.

Stockholms Stad inför obligatorisk matavfallsinsamling från 2023, och på detta informationsmöte går vi igenom vad som gäller för bostadsrättsföreningar.

Välkommen!


Lättare förtäring serveras från kl 17:30

HSB-Salen
Fleminggatan 41
HSB Stockholm
21 juni 2022
18:00 - 19:00

SNART SKA ALLA SORTERA UT MATAVFALLET
Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

1 januari 2023 införs obligatorium för hushåll, vilket berör alla bostadsrättsföreningar, som då ansvarar för att boende och verksamheter i huset kan sortera ut matavfallet.

Om det inte går att införa matavfallsinsamling på grund av fastighetens utformning kan brf ansöka om tillfällig dispens hos miljöförvaltningen. Tillsynskostnaden debiteras fastighetsägaren. Anser miljöförvaltningen att ni kan ha matavfallsinsamling och ni inte har abonnemang kan de utdela vite.

1 juli 2024 blir det obligatoriskt för flerbostadsfastigheter som har följande tekniklösningar för hämtning av restavfall:
-240 liters säck
-mobil sopsug utan separat nedkast för matavfall
-stationär sopsug utan separat nedkast

HSB Stockholm vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället, därför har verksamheten arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i många år. Avfallsfrågan är en del i detta arbete, och HSB kan hjälpa brf med råd kring inventering av soprum, inköp av kärl och placering mm.


FÖRELÄSARE:
Kristina Hedin, sakkunnig matavfall Stockholm Vatten
Hedvig Tengdahl, miljöstrateg HSB Stockholm
Pauline Bjuhr, områdeschef utemiljö HSB Stockholm

ARRANGÖR: HSB Stockholm

KONTAKT:
Fred Åkesson
010-442 15 05
fred.akesson@hsb.se

Har du generella frågor om HSB Stockholms webbinarier, kurser eller medlemskapet kan du skicka e-post till: brfmedlem@hsb.se