Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Grundkurs för nya styrelseledamöter

Välkommen på en kurs som ger dig en bra start i ditt uppdrag som styrelseledamot!

Under kvällen går vi igenom grunderna och utbyter erfarenheter om styrelsearbetet. Vi tydliggör rollfördelningen i styrelsen, vilka lagar och regler som ska följas samt hur ansvaret ser ut gentemot medlemmarna. Vi tittar också närmare på verksamhetsårets arbetsuppgifter och vilka mallar som finns på mitt HSB.


Lättare förtäring serveras från kl 17:00

HSB-salen
Fleminggatan 41
HSB Stockholm
15 september 2022
17:30 - 19:30

Utbildningen hålls på plats på HSB Stockholm med begränsat antal platser.

På denna kurs finns ingen möjlighet till digitalt deltagande.

KURSINNEHÅLL:
- Styrelsens roller
- Bostadsrättsföreningens organisation
- Lagar och bestämmelser
- Verksamhetsårets delar
- Föreningsstämmans funktion och uppgift
- Vad Mitt HSB är

FÖRELÄSARE:
Stefan Falkenstad, ledamotsspecialist HSB Stockholm

ARRANGÖR:
HSB Stockholm

KONTAKT:
Linda Egersten, ombudsman och kursansvarig HSB Stockholm
kurser.stockholm@hsb.se

Har du generella frågor om HSB Stockholms webbinarier, kurser eller medlemskapet kan du skicka e-post till: brfmedlem@hsb.se

Sista dag för anmälan är torsdag den 8 september