Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Forskning och kunskap som bygger framtidens boende

HSB har en lång tradition som innovatör i bostadssektorn. Från gårdagens folkhem till framtidens hållbara boende, går vägen genom omvärldsbevakning, ny forskning och hållbara tekniska framsteg.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna verka för det goda boendet. I vår värdegrund ETHOS – engagemang, trygghet, hållbarhet, omsorg och samverkan – finns en inbyggd kompass som styr mot de bästa lösningarna för våra medlemmar och kunder.

Genom hela HSBs historia går en röd tråd av ständig vilja till förbättring – allt från folkhemmets innovativa sopnedkast och tvättstugor till lösningar för framtidens hållbara boende genom HSB Living Lab, där forskningen pågår för fullt just nu.

HSB Living Lab invigdes 2016. Här ska studenter, gästforskare och doktorander tillsammans generera ny kunskap som gör det möjligt att minska klimatavtrycket från bostadssektorn, något som i sin tur kommer att bidra till ökad hållbarhet i samhället. I HSB Living Lab, som rymmer 29 lägenheter och flera gemenskapsytor, finns omkring 2 000 sensorer som mäter de boendes beteende och vanor dygnet runt under tio års tid. Stort fokus ligger på digitalisering och social hållbarhet. Läs mer om HSB Living Lab här.

HSB Living Lab ska givetvis även ny teknik och nya material utforskas, exempelvis olika fasadmaterial och smarta lösningar för uppvärmning och ventilation Här testas bland annat den innovativa ventilationslösningen HSB FTX som utnyttjar värme från underliggande berg för att förvärma ventilationsluft och undvika isbildning i systemet när det är kallt ute – något som minskar energianvändning, effektkostnad och därmed även klimatpåverkan. Sommartid används systemet för att kyla inomhusluft.

Under 2015 lanserades det nya bostadssatsning HSB100; smart planerade lägenheter i lägen med potential och närhet till kollektiva transportmedel. Namnet anspelar på att HSB snart fyller 100 år, men fortsätter att blicka framåt genom ett ökat bostadsbyggande för hushåll med genomsnittliga inkomster. Flyttbara väggar, skjutdörrar, samlad och ytekonomisk förvaring, gemensamma ytor och elcykel-pooler är några kännetecken för HSB100, som har ökat fokus på hyresrätter och lägre boendekostnad än annan nyproduktion.

HSB deltar tillsammans med KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet i ett forskningsprojekt om flerbostadshus med trästomme och lågenergiprofil. Målet är att kartlägga klimatpåverkande utsläpp och energianvändning under livscykeln. Ett annat samarbete med KTH rör miljöstyrning i renoveringsprocessen med inriktning på att få husrenovering mer klimat- och miljövänlig.

Sedan 2015 är HSB även med och finansierar en professur i fastighetsförvaltning på KTH. Det övergripande målet är att översätta fastighetsförvaltningens praktiska problem till forskningsfrågor – allt från energieffektivisering till social hållbarhet och hyresgästrelationer.

HSB Living Lab – ett kliv in i framtiden

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig? Det är hög tid att ta reda på det.