Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB och Nils Holgersson-rapporten

Värme, vatten, avfall och el är nödvändigheter i alla bostadshus. Nils Holgersson-gruppen, där HSB har ordförandeskapet, granskar årligen prisutvecklingen för detta i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Kostnaderna för värme, vatten, avfall och el utgör drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden i flerbostadshus – en stor utgiftspost för alla fastighetsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster. Eftersom många av verksamheterna bedrivs genom monopol, är det viktigt att hålla koll på priserna för dessa tjänster som Sveriges invånare är beroende av.

Sedan 1996 granskar därför Nils Holgerson-gruppen prisutvecklingen för värme, vatten, avfall och el i Sverige. Detta sker genom att årligen "förflytta" ett fiktivt flerbostadshus till landets samtliga 290 kommuner och samla uppgifter om aktuella kommunala taxor och avgifter. Uppgifterna redovisas i rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

Nils Holgersson-rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan landets kommuner. Målet är att skapa debatt som kan leda till en dämpning av prisutvecklingen för kommunala taxor och avgifter, något som gynnar alla konsumenter och HSBs medlemmar. Rapporten brukar få stort genomslag i media, inte minst i lokalpress, och 2015 presenterade HSB Riksförbund rapporten i riksdagen med anledning av att Nils Holgersson-gruppen firade 20-årsjubileum.

I Nils Holgersson-gruppen samarbetar HSB, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo. 

Läs senaste Nils Holgersson-rapporten