På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

HSB i internationella samarbeten

Lokalt och globalt engagemang är naturligt för hela HSB – tillsammans vill vi bidra till en hållbar framtid för fler människor. Därför är bistånd till utsatta människor och samarbete med internationell kooperation viktiga delar av HSBs verksamhet.

Ungefär en miljard människor i världen saknar bostad. HSB stöttar därför sedan många år den humanitära organisationen We Effect så att utsatta människor kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Förbättrade bostadsförhållanden är en nyckelfaktor för att bekämpa fattigdom i världen. We Effect är en av få organisationer i det internationella utvecklingssamarbetet som främjar och stödjer rätten till bostad och en värdig levnadsmiljö. Många glömmer att det inte bara handlar om att bygga hus – för den som har någonstans att bo behövs också vatten, avlopp, en väg till huset, kanske en trädgård där en kan odla för självhushåll... Och det betyder i sin tur att din hälsa blir bättre, du kan tvätta dina kläder (se snygg ut när du söker ett jobb), sova gott och säkert om natten, laga din egen mat... Många rättigheter blir säkrade med en egen bostad och värdiga levnadsförhållanden. 

HSBs insamling till We Effect sker genom flera olika kanaler. HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks tusen kronor. Under 2017 samlade HSB in hela 3 191 035  kronor till We Effect – pengar som gör att fler människor nu kan ta steget från fattigdom och slum till en bra bostad och ett tryggare liv.

HSB är medlem i flera internationella organisationer:

  • ICA – International Cooperative Alliance representerar cirka 290 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i drygt nittio länder. ICA är en global röst för kooperationen och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påverkansarbete för de kooperativa idéerna. Under året har ICA bland annat diskuterat med FN och G20-länderna hur kooperationen kan vara en viktig nyckelspelare när det gäller att bidra till de globala hållbarhetsmålen. HSBs förbundsordförande Anders Lago arbetar i styrelsen för ICA.
  • Cooperative Housing International – den del inom ICA som representerar och samlar kooperativa bostadsorganisationer, och arbetar för att sprida kunskap om den kooperativa boendemodellen världen över. HSBs förbundsordförande Anders Lago arbetar i styrelsen för CHI.
  • Cooperatives Europe är rösten för kooperativa organisationer i Europa och påverkar på den europeiska nivån, för att visa på den kooperativa företagsmodellens viktiga roll för en hållbar tillväxt. Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund arbetar i styrelsen.
  • Housing Europe – intresseorganisationen för Europas kooperativa, allmännyttiga och icke vinstdrivande bostadsorganisationer. Housing Europe företräder omkring 26 miljoner hushåll. Linn Matic, samhällspolitisk chef och Magnus Ulaner, miljöchef, vid HSB Riksförbund arbetar i de kommittéer där medlemmarna träffas, med bla frågor som rör EU-lagstiftning om energieffektivisering av byggnader.
  • NBO – Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. NBO:s vision är ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt, levande och trygga bostadsområden och valfrihet i boendet. En fråga som NBO arbetar med är en större harmonisering av de nordiska byggreglerna, och HSBs förbundsordförande Anders Lago samt Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB Riksförbund, arbetar i styrelsen.