Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Remissvar, rapporter och undersökningar

Varje år besvarar HSB Riksförbund en lång rad remisser. Det är ett viktigt sätt att tillvarata medlemmarnas intressen och en väg att påverka olika förslag från utredningar innan regering och riksdag fattat sitt beslut. För att du och andra intresserade ska kunna ta del av våra remissvar, aktuella rapporter och undersökningar lägger vi löpande upp dem här.