Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB i samarbete för det goda boendet

HSB deltar aktivt i samarbeten som främjar och utvecklar det goda boendet för våra medlemmar. Fokus ligger på frågor som rör miljö, klimat och energi. Genom medlemskap, styrelseengagemang och expertkompetens i ömsesidigt samarbete med företag och organisationer som delar våra ambitioner, söker vi den bästa vägen framåt – tillsammans hittar vi konkreta och hållbara lösningar på olika utmaningar.

HSB är en samhällsaktör som agerar utåtriktat och söker samarbeten i olika frågor, både nationellt och lokalt. Hur dessa samarbeten ser ut, vilka aktörer det handlar och hur arbetet genomförs skiftar från fråga till fråga. Exempel på samarbetsorganisationer: 

  • BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus)
  • Byggvarubedömningen
  • NMC Nätverket för hållbart näringsliv
  • Sveby (Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader)
  • Svensk Solenergi
  • Sweden Green Building Council
  • We Effect
  • Värmemarknadskommittén, VMK