På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Vi sponsrar brett med fokus på vårt verksamhetsområde

HSB har under årens lopp varit föregångare vad gäller att utveckla boendet och har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. HSB Stockholms sponsring syftar till att stödja verksamheter som arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen, ger god medlemsnytta och gynnar vår verksamhet.

Varje regional HSB-förening beslutar om sponsringen för den egna organisationen inklusive ägda bolag. I sin sponsringspolicy lyfter man ofta fram att de man sponsrar ska dela HSBs värdegrund och arbeta för möjligheten för alla att vara med oavsett talang, ålder, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

På gemensam riksnivå har vi i HSB beslutat att vi koncentrerar våra insatser till att stöja arbetet med hjälp till självhjälp i samarbetet med We Effect.

Sponsring i Stockholm

HSB har länge varit en föregångare i att utveckla boendet och har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. Vi sponsrar verksamheter som arbetar för en hållbar utveckling av samhället och som delar vår värdegrund.

Sponsringspolicy

Vi strävar efter en balans i vår sponsorverksamhet mellan idrott, kultur och samhälle, men med fokus på boenderelaterade frågor.  Våra sponsringssamarbeten ska ge nytta för HSB Stockholms medlemmar och en bra exponering av HSBs varumärke. 

HSB Stockholm sponsrar verksamheter i Stockholmsområdet. Kontakta en annan HSB-förening.

Mål och avgränsningar för Sponsring

 

 • HSB samarbetar med föreningar, organisationer och förbund som delar vår värdegrund
 • All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av HSB som samhällsbyggare
 • HSB sponsrar verksamheter som syftar till att stärka boendemiljön och granngemenskap
 • HSB sponsrar verksamheter som är öppna för alla, oavsett kön, ålder och etnisk- eller religiös tillhörighet
 • HSB mäter och följer upp all sponsorverksamhet
 • HSB sponsrar enbart verksamheter inom vårt geografiska verksamhetsområde
 • HSB tecknar inte sponsoravtal där möjligheterna till medlemsnytta/affärer är begränsade.
 • HSB ingår avtal först när värdet av exponering, medlemsnytta, etc uppgår till avtalsbeloppet
 • HSB sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer
 • Personliga intressen skall inte styra valet av sponsorobjekt
 • Sponsring som kan leda till misstanke om mutor skall på alla sätt undvikas
 • Alla sponsringsåtaganden skall regleras i avtal
 • Eventuella avsteg från sponsringspolicyn beslutas av vd

Ansök om sponsring

Om din förening eller organisation är intresserad av ett sponsringssamarbete med oss, ansöker ni genom att fylla i formuläret. Vi går igenom alla sponsringsansökningar under hösten inför kommande år och hör av oss med besked i början på året.
Vilken tidsram avser ansökan?