På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Låt bostadsrättsföreningar köpa loss marken billigare

06 februari 2018 Bostadsrättsföreningar som vill köpa loss tomten av Stockholms stad när markhyrorna nu höjs får betala dubbelt så mycket som villaägare. Det är fel och borde åtgärdas med ett "friköpsfönster", skriver Anders Lago och Anders Svensson från HSB.

"​Under 2018 börjar Stockholms stads nya tomträttsavgälder att gälla. Kraftiga avgäldshöjningar gör att många bostadsrättsföreningar nu vill friköpa marken, men de sitter fast i en rävsax. Det är dags att de som bor i bostadsrätt får en rättvis chans att friköpa marken på lika villkor som villaägare.

Tomträttsavgäld är den årliga avgift som Stockholms stad tar för att hyra ut mark som är bebyggd med småhus eller flerbostadshus. Avgäldsnivåerna ska enligt stadens modell spegla aktuella markvärden, och senast beräkningsmodellen ändrades var 2004. Nu är det dags igen.

Totalt berörs drygt 1 900 bostadsrättsföreningar och cirka 3 900 flerbostadshus i Stockholms stad. Markpriserna har ökat kraftigt sedan 2004, vilket i de flesta fall även innebär kraftigt höjda avgälder. Det är självklart rimligt att nivåerna räknas upp, men det stora tidsintervallet är olyckligt då höjningarna blir påtagliga. I många fall mer än en fördubbling, något som självklart slår hårt mot medlemmarnas ekonomi. För de flesta bostadsrättsföreningar har inget annat val än att höja månadsavgiften för att finansiera de ökade kostnaderna. De nya avgäldsnivåerna kommer att öka stadens årsintäkt på en miljard med ytterligare 600 miljoner kronor. Pengar som till allra största delen kommer från bostadsrättshavarnas fickor.

Villaägare och bostadsrättsföreningar behandlas olika

Men det finns ett alternativ: att friköpa marken av staden. Friköpspriset baseras på marktaxeringsvärdet, och har ingenting med avgäldsnivån att göra. Men det som är uppseendeväckande, inte minst ur ett rättviseperspektiv, är att friköpsvillkoren skiljer sig åt beroende på boendeform. Vid ett friköp av marken ska en bostadsrättsförening betala en ersättning motsvarande hela marktaxeringsvärdet, medan villaägare bara behöver betala hälften. Man kan på goda grunder ifrågasätta om friköpsvillkoren är i enlighet med likställighetsprincipen, som innebär att kommuner inte får särbehandla sina invånare.

2019 kommer nya taxeringsvärden, och även om bostadsmarknaden nu mattats något höjs värdena sannolikt en del. Men redan med dagens värden finns det ingen bostadsrättsförening som ekonomiskt kan räkna hem ett friköp inom en överskådlig framtid. Våra beräkningar visar att ett friköp i de flesta fall lönar sig tidigast efter 30 år, beroende på framtida räntenivåer. Trots det vill nu många föreningar friköpa marken.

Men det är långt ifrån säkert att staden beviljar ett friköp. Och även om det görs är risken stor att föreningen inte beviljas lån. Och beviljas föreningen lån, är risken överhängande att ett lån inte beviljas när föreningen behöver göra nödvändiga och omfattande fastighetsrenoveringar. Stockholms bostadsrättsföreningar sitter fast i en rävsax som tvingar dem att ha kvar sin tomträtt, och istället höja avgifterna.

Att villkoren för friköp överhuvudtaget skiljer sig åt är orimligt. I praktiken handlar det fortfarande om enskilda hushåll som äger sitt boende. Att dessutom sälja till 100 procent av marktaxeringsvärdet är en märklig konstruktion, då det i praktiken bara finns en köpare: bostadsrättsföreningen. Staden kan rimligtvis inte sälja till någon annan aktör.

Friköpsvillkoren blir ännu mer förvirrande när bostadsrättsföreningar som utgörs av radhus, och således är taxerade som småhus, idag får friköpa till 50 procent av marktaxeringsvärdet. Det innebär att vissa bostadsrättsföreningar får stora fördelar jämfört med andra, enbart beroende på hur de är taxerade.

Men det finns en lösning på dilemmat. HSB:s förslag är att staden öppnar ett friköpsfönster under en begränsad tid, där möjligheten att köpa marken släpps fri, och där bostadsrättsföreningar får friköpa till 50 procent av marktaxeringsvärdet. Det skulle innebära att Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt får en chans att på ett självständigt sätt bestämma över sin framtid. Det är hög tid att Stockholm stad behandlar bostadsrättsföreningar på samma sätt som villaägare."

Vill du veta mer?

På fredag den 9 februari anordnar HSB Stockholm ett frukostseminarium där vi redogör för de nya tomträttsavgälderna, och berättar om vår syn på tomträtter som upplåtelseform.

Behöver er förening hjälp?

Vi kan hjälpa er att analysera om det skulle vara lönsamt eller inte att friköpa marken er bostadrättsförening står på. Hör av er till oss så löser vi det tillsammans.