På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Vem ansvarar för nedfallande snö?

03 januari 2019 Under vintern händer det att snö och is faller från balkonger. Är det den boendes ansvar att se till att snö och is inte faller ned från den egna balkongen eller är det styrelsen som är ansvarig för att sådana typer av olyckor inte inträffar?

Inför vintersäsongen aktualiseras frågan om vinterunderhåll för många bostadsrättsföreningar i landet. Alltifrån snöröjning, skottning, halkbekämpning och istappar som riskerar att ramla ner och orsaka skada är väldigt viktigt för styrelsen i en bostadsrättsförening att ta itu med. Ett vintertecken är skyltar där det står "varning för snöras", sandade gångar och plogbilar som med gula varningsljus rensar bort snö. Men vilket ansvar har bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare?

Styrelsen i bostadsrättsföreningen har i uppdrag att ombesörja den löpande förvaltningen i föreningen. Detta omfattar även ansvaret för det löpande underhållet som enligt bostadsrättslagen innebär att huset och marken ska hållas i gott skick (förutsatt att inte marken har upplåtits till någon med nyttjanderätt). Det finns även regler i ordningslagen som gör gällande att en fastighetsägare eller "den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe" måste avlägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer. I HSBs normalstadgar står det att bostadsrättsinnehavarna är ansvariga för snöskottning och avrinning på sina balkonger och terrasser. Om normalstadgarna tillämpas i er förening så är det alltså bostadsrättshavarens ansvar att skotta bort snö och is från balkongen så att det inte ramlar ner och orsakar skador. Är bostadsrättshavaren bortrest så är det viktigt att hen ber någon om hjälp med snöröjningen på balkongen för att säkerställa att det blir utfört vid behov. Som fastighetsägare är det dessutom viktigt att följa upp och se till att medlemmarna sköter snöröjningen från balkongen då det fortfarande finns ett utförligt fastighetsägaransvar som innebär att fastighetsägaren kan hållas ytterst ansvarig om någon skadas.

Det vanliga är att bostadsrättsföreningen tecknar avtal med en entreprenör som utför den här typen av arbete. Det är då viktigt att reglera vad för ansvar och skyldigheter som ska delegeras, vilka delar av fastigheten som bostadsrättshavarna ansvarar för och se till att entreprenören som får uppdraget är en seriös aktör.

Styrelsen har långtgående skyldigheter att säkerställa att snöröjning och liknande sker utan dröjsmål för att undvika skador och personligt ansvar om olyckan är framme och det brustit i vinterunderhållet.

Vad innebär styrelsens fastighetsägaransvar?

Styrelsen ansvarar för att bostadsrättsföreningen sköts på ett bra sätt och att lagar och regler följs. Men vad innebär det i praktiken? Lär dig mer på vår kurs.

Behöver ni hjälp med fastighetsägaransvaret?

En fastighetsförvaltare från HSB säkerställer fastighetsägaransvaret, bevakar myndighetskrav och ser till att gällande lagar med förordningar följs.