På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Analyser och underhållsplanering bygger ekonomisk hållbarhet

13 juni 2019 HSB Brf Taltrasten är en bostadsrättsförening som aktivt arbetar med hållbar ekonomisk planering. Det gör att de både är förberedda på framtida stora renoveringar och kan göra framtidsinriktade investeringar här och nu.

HSB Brf Taltrasten innefattar tre hus med totalt 104 lägenheter i Aspudden. Föreningens långsiktiga planeringsarbete har gjort stort avtryck i dess ekonomi.

– I vår underhållsplan stakar vi ut de stora kostnader och investeringar föreningen kommer att behöva hantera under de kommande 50 åren, förklarar styrelseordföranden Johanna Kemmler.

Planen säkerställs genom besiktningar av skicket på alla de större komponenterna i fastigheten; fönster, tak, fasad, dränering, stammar och undercentral.

– Det ger oss klara besked om när i framtiden underhållet blir nödvändigt och vi kan planera vår ekonomi därefter. På så vis undviks framtida chockhöjningar av avgifter, fortsätter Johanna Kemmler.

Med hjälp av HSB analyserar föreningen sin verksamhet varje år och tittar på hur den skulle klara olika framtidsscenarier vad gäller ränteutvecklingen. Det gör att man kan planera avgiftsnivåer och amorteringar långsiktigt.

– Genom att amortera nu, när ränteläget är väldigt gynnsamt, vill vi se till att föreningen också klarar ett läge med avsevärt högre räntor. Samtidigt har vi alltid en likvid buffert som gör att vi kan täcka oförutsedda, mindre kostnader utan att behöva ta nya lån, fortsätter hon.

Tack vare det långsiktiga tänkandet har HSB Brf Taltrasten i dag en god ekonomi trots att det bara gått två år sedan föreningen avslutade en stor renovering av fasader och balkonger. Det öppnar för smarta investeringar. Tillsammans med HSB gör man en årlig analys för att hitta de effektivaste sätten att sänka sina kostnader och därigenom få bättre ekonomi utan att höja avgiften.

– HSB kan göra en bättre analys genom all data de har från andra föreningar. Det är svårt att på egen hand veta hur vi ligger till kostnadsmässigt på olika områden och vilka åtgärder som kan ge störst effekt, berättar Johanna Kemmler.

– Vi har till exempel noterat att vi har en något högre energianvändning än jämförbara föreningar. Därför genomför vi nu som en första åtgärd en injustering av föreningens värmesystem och undersöker möjligheten att byta till termostater på våra radiatorer. Syftet är att få en effektivare uppvärmning av lägenheter och allmänna utrymmen och därmed sänka våra kostnader.

Ett prioriterat område för HSB Brf Taltrasten är också att informera medlemmarna om föreningens ekonomi. Istället för svårförståeliga dragningar av spalt för spalt i årsredovisningen på stämman, jobbar man med ett antal nyckeltal som är lätta att ta till sig.

– Att bara titta på årets resultat säger inte så mycket om hur det går för föreningen. Det vi pratar om är sparande per kvadratmeter, belåningsgrad, räntekänslighet och avgift per kvadratmeter. Det ger en tydligare bild av ekonomin, säger Johanna Kemmler.

Hon avslutar med att konstatera att det aldrig är fel att ta in experter utifrån för att få adekvat hjälp:

– Vi i styrelsen är inte experter och har begränsat med tid. Därför har vi stort utbyte av HSB:s tilläggstjänster inom förvaltning och ekonomi för att få bra underlag att fatta beslut utifrån. Vi tar också ofta hjälp av andra experter på olika områden.

Johannas tips för att nå en hållbar ekonomi

  • Jobba långsiktigt med underhållsplanen så att stora investeringar inte kommer som en chock.
  • Genomför besiktningar för att få koll på vilket skick fastighetens större komponenter är i.
  • Åtgärda saker ordentligt när något väl görs, undvik dumsnålhet.
  • Ha koll på föreningens sparande och arbeta aktivt med det.
  • Planera för framtida ränteförändringar och amortera på föreningens lån vid låg ränta.

Vill ni veta mer...

...om utveckling av er fastighet? Kontakta oss så berättar vi mer!