På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Grönt är lönt

09 oktober 2019 Var snäll mot miljön och få bättre räntevillkor på köpet. Så funkar bankernas nya gröna finansiering i korthet. Den som bygger en fastighet som uppfyller vissa miljö- och energikrav kan få lägre ränta, men även den som köper bostadsrätt i fastigheten kan ansöka om ett '"grönt lån".

Att leva hållbart med så lite påverkan på miljön som möjligt är ett viktigt mål i allt HSBS arbete, inte minst när det kommer till nyproduktion av bostäder.

HSB strävar alltid efter att bygga enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att fastigheten är energieffektiv och uppfyller en mängd andra miljökrav, rörande innemiljö och byggnadsmaterial.

Sedan något år tillbaka har flera av de stora bankerna börjat erbjuda så kallad "grön finansiering" till byggaktörer, bostadsrättsföreningar och enskilda låntagare.

- Det är ett erbjudande som skiljer sig lite åt från bank till bank, men i stort handlar det om att man kan få rabatt på låneräntan om byggnaden uppfyller de energikrav banken har ställt upp, säger Birgitta Fermbäck, finansansvarig på HSB Bostad.

Förutom certifieringen Miljöbyggnad Silver ingår även Boverkets energiklassning A och B i flera av bankernas kriterier för grön finansiering.

Hur påverkar ett grönt lån de som bor i en förening, rent ekonomiskt?

- Avgifterna i föreningen kan bli lägre om föreningen har förmånliga lån, men framför allt kan man även som boende söka grön finansiering till sina egna bolån i vissa banker, om fastigheten uppfyller kriterierna säger Birgitta.

Gäller grön finansiering bara nyproduktion, eller kan även äldre fastigheter söka det?

- Det gäller för fastigheter som uppfyller energikraven och de är oftast inte äldre än fem år, däremot kan man lägga om lån som tidigare inte varit gröna om fastigheten uppfyller kraven. Då kontaktar man sin bank, antingen när lånet löper ut eller om man vill lägga om det tidigare, säger Birgitta Fermbäck och tillägger att kriterierna för grön finansiering ändras löpande allt eftersom energi kraven ändras.

Dessutom erbjuder vissa banker grön finansiering till energiprojekt, som exempelvis installation av solceller. Sedan början av året är Swedbank en av flera banker som HSB Bostad samarbetar med gällande grön finansiering.

- Vi är än så länge bara i början när det gäller grön finansiering, men det är en väldigt bra början, säger Mats Olding, produktchef för Swedbank Företagslån.

- Vi ser att efterfrågan ökar konstant och att det finns ett stort intresse bland föreningar, fastighetsägare och låntagare, parallellt med att kraven från EU skärps gällande hurhållbara lån och finansieringar ska vara. I dagsläget är grön finansiering främst relevant för nyproduktion, men enligt Mats Olding kan det komma att ändras.

- Drygt 40 procent av alla växthusgaser i EU kommer från bostadsproduktion eller det befintliga fastighetsbeståndet och den siffran ska i princip vara nere på noll år 2050. Det innebär att vi kommer behöva fokusera på energieffektivisering och att äldre fastigheter också kan bli aktuella för grön finansiering.

HSB Brf Diktaren i Solna med sina 120 lägenheter är först ut bland alla HSBs projekt att få grön finansiering hos Swedbank. Här har bostadsrättsföreningen fått gröna lån och de boende har möjlighet att få gröna bolån hos Swedbank. De som bor i en fastighet som uppfyller kraven för grön finansiering men ännu inte har ansökt om grönt lån, uppmanas av Birgitta Fermbäck att kontakta sin bank för att undersöka möjligheterna till detta.

Gröna lån

Vill du veta mer om hur HSB kan hjälpa till med gröna lån?

Så mycket kan du spara:

Har du ett bostadslån på 3 500 000 kr och din fastighet uppfyller kraven för

grön finansiering så får du 0,10% ränterabatt = 3500 mindre i ränta per år att betala.