På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Möt HSB-ledamoten Erik Hickman, med uppdrag att förvalta våra medlemmars förtroende

08 oktober 2019 HSB Förvaltare och områdeschef Erik Hickman är rookien med lång erfarenhet. Han engagerar sig gärna i komplexa styrelser som har en gedigen historia med mångbottnade utmaningar. Inget är för avancerat och det finns inget som inte har en lösning. Men vägen dit kan se ut på tusen olika sätt. Och när Erik, över en kopp kaffe i ett mangelrum, får träffa likasinnade som brinner för att lösa saker tillsammans - då trivs han som allra bäst.

Sedan drygt ett år tillbaka jobbar Erik Hickman som områdeschef på HSB Förvaltare, relativt nyanställd HSB mått mätt. I sju år dessförinnan var han förvaltare hos Riksbyggen. 

- Min anställning på Riksbyggen har jag såklart lämnat bakom mig men mina kontakter som jag skapade under alla år som förtroendevald i en och samma förening har jag fortfarande kvar. När man helt plötsligt är den person som suttit längst i en styrelse så är det omöjligt att inte bli involverad på flera olika plan. Flera medlemmar i den styrelsen kommer vara mina vänner för livet, berättar Erik.

Själva essensen stavas långsiktighet 

Just långsiktighet är en ledstjärna och något som både förhöjer trivsel och skapar motivation. För utöver sin roll som områdeschef är Erik HSB-ledamot i Brf Porkala, en stor förening i Akalla som utgörs av över 800 lägenheter fördelat på 19 huskroppar.

Fastigheten Brf Porkala uppfördes under miljonprogrameran och bakom betongen är historiken med HSB lång och samarbetet har tett sig genom en rad olika konstellationer under årens gång. Sedan årsskiftet är Brf Porkala endast medlemmar i HSB och all HSB-förvaltning är bortskalad.

- En kollega på HSB Stockholms medlemsavdelning frågade om jag ville ha en utmaning och syftade på Brf Porkala - jag tackade ja direkt! Min självkännedom säger mig att jag drivs och utvecklas av problemlösning, jag tycker det är spännande när vägen inte är spikrak och när jag känner att jag kan bidra med nytta. I det här förtroendeuppdraget är dessutom min styrka att jag är opartisk, min roll är uteslutande att stötta och hjälpa till på bästa möjliga sätt utan att lägga in egna värderingar, säger Erik.

Förtroendevald x2

I somras valdes Erik in som HSB-ledamot i ytterligare en stor förening, Brf Tanto på Södermalm. För att få svar på hur både tid och energi räcker till för två stora förtroendeuppdrag som HSB-ledamot vid sidan av heltidsarbete och privatliv fick vi tillfälle till en pratstund. 

Erik om sina uppdrag som HSB-ledamot

Hur gick dina tankar när du åtog dig inte bara ett, utan två, uppdrag som HSB-ledamot i 800+ föreningar?

- Jag har sedan tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag i olika stora föreningar men det som lockar mig har ingenting med storleken att göra. Även om en stor förening oftast har större ekonomiska muskler som kan ge utrymme för häftiga projekt så är själva föreningslivet det roligaste jag vet. Att vara en del av en grupp där frivilligas engagemang och vilja att utveckla och förbättra för sin näste är något jag verkligen brinner för.

Utvecklas även du själv av dina uppdrag som HSB-ledamot?

- Verkligen! Inte minst lär jag mig hela tiden nya saker om HSB:s många tjänsteerbjudanden. Vi gör så mycket och att vara HSB-ledamot höjer min kompetens inom områden utanför mitt egna, som exempelvis hur rapporteringen från fastighetsskötaren eller driftverksamheten går till. En annan intressant aspekt är omvärldsbevakningen som kommer med på köpet och som hjälper till i vår egna benchmark. I Brf Porkala sköter andra företag förvaltningen och det är intressant att se hur andra företag jobbar. På så sätt kan jag jämföra med våra egna strategier och arbetssätt och hela tiden optimera dem, med målet att kunna erbjuda våra medlemmar och kunder marknadens bästa förvaltningstjänster.    

Hur jobbar du med effektiva möten för att få tiden att räcka till?

Att alla kommer pålästa inför ett möte och håller sig á jour i exempelvis mejlslingor är en förutsättning för att mötet inte ska dra ut på tiden. En stor fördel man har som HSB-ledamot är att man kan hjälpa till med den coachande delen kring mötesteknik, eller att marknadsföra våra egna utbildningar på temat. På så vis behåller man framförallt en yngre målgrupp engagerad, dem som inte har tid för långrandiga möten.

"Att vara förtroendevald är en ovärderlig kompetensutveckling" - Erik Hickman  

Slutligen då Erik. Vi vet att HSB-ledamotsrollen är vår allra mest uppskattade medlemsförmån. Och vi behöver bli fler. Hur pitchar du in ledamotsuppdraget bland kollegor och medarbetare på HSB?

- Absolut prio ett är att du ska tycka att det är kul! Hela vårt föreningsliv består av engagerade människor vilket jag tycker är något av det mest genuina och fina vi har i tillvaron. Jag slås alltid av hur oerhört professionella och erfarna människor jag får möta och utvecklas både av och gemensamt med. Att vara HSB-ledamot är kompetensutvecklande på många sätt. Du lär dig hela tiden mer om olika verksamhetsområden och du bygger på så vis självförtroende. Det är helt klart ett livslångt lärande där den långsiktiga aspekten inte får förringas. Att få ett förtroende är stort och det ska man förvalta på bästa möjliga sätt, och i ryggen har man alltid HSB som den stora tryggheten.

Din bostadsrättsförening har allt att vinna på medlemskap i HSB

Medlemskapet ger trygghet och bra stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar. Med medlemskapet kommer dessutom den viktigaste fördelen, den erfarne HSB-ledamoten som är ett stöd i styrelsearbetet.